Basisregistratie personen (BRP) en Naturalisatie

 • Adoptie

  Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij het Nederlanderschap ook verliezen als u afstand doet. Eventueel moet u een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

 • Correctieverzoek BRP

  Als u meent dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) gewijzigd, aangevuld of verwijderd moeten worden, kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek beslist. U krijgt hier een brief over.

 • Geheimhouding van uw gegevens in de Basisregistratie Personen

  De gemeente geeft geen persoonsgegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Dit wordt alleen gedaan wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Als u dat niet wilt, kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen.

 • Handtekening legaliseren

  Legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester schriftelijk verklaart dat een handtekening op een bepaald origineel document de handtekening is van de betreffende persoon.

 • Inburgeren

  Bent u als nieuwkomer naar Nederland gekomen? En woont u nu (of gaat u straks wonen) in Papendrecht? Van harte welkom in ons dorp. Hier vindt u informatie over inburgeren in de Nederlandse samenleving.

 • Naamswijziging

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw achternaam (geslachtsnaam) te laten veranderen. Dit vraagt u aan bij de Dienst Justis. Wilt u uw voornaam veranderen? Neem dan contact op met een advocaat. Deze kan dan voor u een procedure bij de rechtbank starten.

 • Nederlander worden

  Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

 • Ouderlijk gezag

  Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit beide ouders of is het één van hen.

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u ingeschreven staat in de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan, vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

 • Verordening gegevensverstrekking BRP en Regeling gegevensverstrekking BRP

  Verordening gegevensverstrekking BRP en Regeling gegevensverstrekking BRP

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie

  Bij adoptie kunt u bepaalde gegevens uit de BRP laten verwijderen.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging

  Bij een geslachtswijziging kunt u bepaalde gegevens uit de Basisregistratie personen laten verwijderen.

 • Voornaam wijzigen

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw huidige voornaam te wijzigen in een andere voornaam.

 • Wijzigen naamgebruik

  Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een partnerschap laten registreren dan kunt u schriftelijk een wijziging van uw naamgebruik aanvragen. Hierbij gaat het om de naam waarmee u wilt dat de overheid u aanschrijft.