Basisregistratie personen (BRP) en Naturalisatie

 • Adoptie

  Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft.

 • Correctieverzoek BRP

  Als u meent dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) gewijzigd, aangevuld of verwijderd moeten worden, kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen.

 • Geheimhouding van uw gegevens in de Basisregistratie Personen

  De gemeente geeft geen persoonsgegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang.

 • Handtekening legaliseren

  Legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester schriftelijk verklaart dat een handtekening op een bepaald origineel document de handtekening is van de betreffende persoon.

 • Inburgeren

  Bent u als nieuwkomer naar Nederland gekomen? En woont u nu (of gaat u straks wonen) in Papendrecht? Van harte welkom in ons dorp. Hier vindt u informatie over inburgeren in de Nederlandse samenleving.

 • Naamswijziging

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw achternaam (geslachtsnaam) te laten veranderen. Dit vraagt u aan bij de Dienst Justis. Wilt u uw voornaam veranderen? Neem dan contact op met een advocaat. Deze kan dan voor u een procedure bij de rechtbank starten.

 • Nederlander worden

  Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie).

 • Ouderlijk gezag

  Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit beide ouders of is het één van hen.

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u ingeschreven staat in de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen.

 • Verordening gegevensverstrekking BRP en Regeling gegevensverstrekking BRP

  Verordening gegevensverstrekking BRP en Regeling gegevensverstrekking BRP

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie

  Bij adoptie kunt u bepaalde gegevens uit de BRP laten verwijderen.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging

  Bij een geslachtswijziging kunt u bepaalde gegevens uit de Basisregistratie personen laten verwijderen.

 • Voornaam wijzigen

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw huidige voornaam te wijzigen in een andere voornaam.

 • Wijzigen naamgebruik

  Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een partnerschap laten registreren dan kunt u schriftelijk een wijziging van uw naamgebruik aanvragen.