Basisregistratie personen (BRP) en Naturalisatie

 • Adoptie

  Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft.

 • Buitenlandse documenten registreren

  Als u een document heeft van een gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet dit in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd worden.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een partnerschap laten registreren dan kunt u een wijziging van uw naamgebruik aanvragen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens deelt met andere organisaties? Vraag dan geheimhouding aan.

 • Handtekening legaliseren

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document.

 • Inburgeren

  Komt u van buiten de EU in Papendrecht wonen? En heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u inburgeren.

 • Naamswijziging

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw achternaam (geslachtsnaam) te laten veranderen.

 • Nederlander worden

  Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden.

 • Ouderlijk gezag

  Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen.

 • Persoonsgegevens wijzigen

  Kloppen de gegevens over u in de Basisregistratie Personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen. Dit noemen we een correctieverzoek. U regelt dit aan de balie. Maak daarvoor een afspraak.

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een bewijs dat u ingeschreven staat in de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'.

 • Verklaring onder ede of belofte

  U moet juist geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Als gebeurtenissen in het buitenland plaatsvonden (geboorte, huwelijk, echtscheiding), moet u dit bewijzen met officiële documenten uit dat land.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie

  Bij adoptie kunt u bepaalde gegevens uit de BRP laten verwijderen.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging

  Bij een geslachtswijziging kunt u bepaalde gegevens uit de Basisregistratie personen laten verwijderen.

 • Voornaam wijzigen

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw huidige voornaam te wijzigen in een andere voornaam.