Handtekening legaliseren

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak legaliseren handtekening

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • De documenten die u wilt laten legaliseren, zonder handtekening.

Let op: De ambtenaar moet zien dat u uw handtekening zet op het document.

Kosten

€ 10,-

Wanneer is legalisatie van een handtekening nodig?

Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als:

  • Een organisatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld de overheid of een ambassade.
  • U iemand uit het buitenland op bezoek krijgt en die persoon een garantstelling of logiesverstrekking nodig heeft voor een visum. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan geeft ook uw partner toestemming. U komt dan samen naar de afspraak en zet allebei een handtekening.

Let op: De verklaring legaliseert alleen de handtekening en niet de inhoud van het document dat u tekent.