Handtekening legaliseren

Legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester schriftelijk verklaart dat een handtekening op een bepaald origineel document de handtekening is van de betreffende persoon.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin u een gelegaliseerde handtekening van uzelf nodig heeft. Deze kan bijvoorbeeld gevraagd worden bij het geven van uw toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden, waarbij u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn. Een legalisatie van uw handtekening kunt u ook nodig hebben als u iemand die een visum voor Nederland nodig heeft, tijdelijk wilt uitnodigen. In deze uitnodiging verklaart u garant te staan voor de kosten die deze persoon in Nederland maakt. De garantverklaring is geldig als uw handtekening gelegaliseerd is. Degene voor wie u garant staat, overlegt deze verklaring bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont.

U laat uw handtekening aan de balie van het gemeentehuis legaliseren. Let op: de ambtenaar moet zien dat u uw handtekening plaatst op het document. Het legaliseren van een handtekening gebeurt direct aan de balie van het gemeentehuis. Het legaliseren van uw handtekening kost € 10,00.

Maak een afspraak 

Meenemen

Bij uw aanvraag om uw handtekening te legaliseren, neemt u een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee en eventuele documenten die gelegaliseerd moeten worden.