Buitenlandse documenten registreren

Als u een document heeft van een gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet dit in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd worden. Op afspraak kunt u het originele buitenlandse document (brondocument) bij ons inleveren. Na de registratie maakt u een afspraak om de documenten op te halen.

Wat u moet weten

Een brondocument is:

  • het originele buitenlandse document
  • opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond
  • opgesteld door een bevoegde instantie

Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler. Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen.

Meenemen bij registratie
  • uw geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner
  • het originele buitenlandse brondocument met eventueel de nodige vertaling en legalisatiestempels
Kosten

Registratie van uw brondocument in de basisregistratie personen (BRP) is gratis. Voor extra onderzoek of aanvullende documenten kunnen kosten gerekend worden. Dat wordt u vooraf verteld.