Persoonsgegevens wijzigen

Kloppen de gegevens over u in de Basisregistratie Personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen. Dit noemen we een correctieverzoek. U regelt dit aan de balie. Maak daarvoor een afspraak.

Maak een afspraak

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Originele documenten waaruit blijkt dat de gegevens in de BRP onjuist zijn. Bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte.

Als het buitenlandse documenten zijn, moeten deze gelegaliseerd zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als er een vertaling van de documenten nodig is, mag u dit alleen laten doen door een erkende tolk of vertaler.

Hoe het werkt

  • U kunt alleen zelf een verzoek doen om uw gegevens in de BRP aan te passen.
    • Bent u nog geen 18 jaar? Dan moet uw voogd het verzoek doen.
    • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator het verzoek doen.
  • De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. U krijgt dan een brief.
  • Als uw gegevens volgens de wet juist zijn opgenomen, wijzen we uw verzoek af en passen we uw gegevens niet aan.

Kosten

Gratis