Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging

Bij een geslachtswijziging kunt u bepaalde gegevens uit de Basisregistratie personen laten verwijderen.

Het resultaat van de verwijdering is dat de volgende historische gegevens van u niet meer voorkomen in de basisadministratie:

  • de voornaam of voornamen die u had voor uw geslachtswijziging
  • de geslachtsaanduiding (man of vrouw) die u had voor uw geslachtswijziging
Hoe vraag ik om verwijdering van mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen?

U verstuurt een schriftelijke aanvraag naar het team Dienstverlening om de gegevens uit de Basisregistratie Personen te verwijderen naar:

Gemeente Papendrecht
Team Dienstverlening
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Wie kan er om verwijdering van mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen vragen?

De volgende personen kunnen een aanvraag doen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen te verwijderen:

  • uzelf (de persoon die een geslachtswijziging ondergaan heeft)
  • uw ouders, voogden of verzorgers, wanneer u jonger bent dan 16 jaar
  • uw curatoren wanneer u onder curatele gesteld bent
Hoe lang duurt het voor mijn gegevens zijn verwijderd uit de Basisregistratie Personen?

Wij behandelen uw aanvraag binnen 4 weken.

Wat moet ik meenemen bij mijn aanvraag voor verwijdering van mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen?

Bij uw aanvraag neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Als u uw verzoek per post doet, stuurt u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: