Voornaam wijzigen

Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw huidige voornaam te wijzigen in een andere voornaam.

Hoe wijzig ik mijn voornaam?

Om uw voornaam te wijzigen dient u contact op te nemen met een advocaat, die uw verzoek bij de rechtbank kan indienen. De gemeente speelt hierbij geen rol. De rechtbank informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente als op uw verzoek tot voornaamswijziging positief is beslist. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwerkt vervolgens de door de rechtbank gewijzigde voornaam in het geboorteregister en geeft daarvan kennis aan de woongemeente voor verwerking in de Basisregistratie Personen (BRP).

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: