Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie

Bij adoptie kunt u bepaalde gegevens uit de BRP laten verwijderen.

Het gaat dan om de volgende gegevens:

  • de namen die het geadopteerde kind had voor de adoptie
  • de namen van de ouders die het geadopteerde kind had voor de adoptie
  • de nationaliteit die het geadopteerde kind had voor de adoptie
  • de gegevens over de verblijfplaats van het geadopteerde kind voor de adoptie

Het resultaat van de verwijdering is, dat deze historische gegevens niet meer voorkomen in de basisadministratie. De aanvraag wordt binnen 4 weken afgehandeld. Er zijn geen kosten verbonden aan het verwijderen van deze gegevens.

Hoe vraag ik om verwijdering van gegevens uit de Basisregistratie Personen?

U verstuurt een schriftelijke aanvraag aan het team Dienstverlening om de gegevens uit de BRP te verwijderen. Bij de aanvraag stuurt u kopieën van de geldige identiteitsbewijzen mee van uzelf en van het adoptiekind. Dit kan bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Uw aanvraag stuurt u naar:

Gemeente Papendrecht
Team Dienstverlening
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Wilt u langskomen?

Maak een afspraak

Wie kan er om verwijdering van gegevens uit de BRP vragen?

De volgende personen kunnen een aanvraag doen om gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verwijderen:

  • het adoptiekind van 16 jaar of ouder
  • de adoptieouders van een kind tot 16 jaar
  • de oorspronkelijke ouders
Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: