Ouderlijk gezag

Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit beide ouders of is het één van hen.

Ouders die getrouwd zijn bij de geboorte van hun kind, hebben automatisch samen het ouderlijk gezag. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap hebben. Een meerderjarige, ongehuwde moeder heeft automatisch het gezag over haar kind. Zij kan samen met de man die het kind erkend heeft een verzoek indienen om hen beiden het ouderlijk gezag te geven.

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen.

Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

  • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt
  • met een minderjarige naar het buitenland reist
  • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf
  • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Gezag alleen bij moeder?

Dan geven (verklaren) moeder en erkenner dit tijdens de erkenning aan. Op de geboorteakte van het kind is dit te lezen. 

Is het kind voor 1 januari 2023 erkend?

Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 werd geboren.

Kosten

Uw aanvraag om een aantekening in het gezagsregister te laten plaatsen is gratis.

Hoe vraag ik gezag aan?

Als ouders kunt u samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. 

U kunt het ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl.

Meesturen

Bij het indienen van uw aanvraag stuurt u de volgende bewijsstukken mee:

  • een origineel afschrift van de geboorteakte van het kind met daarop de aantekening van erkenning (als het kind erkend is), verkrijgbaar bij de gemeente waar het kind is geboren
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de verzoekers (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • een origineel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP gegevens over adres en woonplaats ) van beide verzoekers, verkrijgbaar bij gemeente waar de verzoekers wonen
Afhandeling

De duur om een aantekening in het gezagsregister te plaatsen is afhankelijk van de rechtbank waar u uw aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie

over de gewijzigde wet leest u op de website van de Rijksoverheid. Ook verwijst de website naar de veel gestelde vragen en antwoorden
Lees op de website van Rechtspraak hoe u het gezag regelt 

Wetgeving