Verklaring onder ede of belofte

Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Juiste registratie

In de Basisregistratie personen mogen persoonsgegevens alleen aan de hand van dit soort documenten worden opgenomen. Bijna alle overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de Basisregistratie personen zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf heel belangrijk.

Gegevens op laten nemen onder ede of belofte

Als u geen buitenlandse documenten kunt krijgen of als dit in redelijkheid niet van u kan worden gevraagd, dan kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen aan de hand van een door u onder ede of belofte afgelegde verklaring. Deze eed of belofte legt u af bij de Afdeling Publiekszaken.

Afhandeling

Na het afleggen van verklaring onder ede of de belofte worden uw gegevens direct verwerkt.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het afleggen van deze verklaring onder ede of belofte.

Hoe leg ik een verklaring onder ede of belofte af?

Als het nodig is om een verklaring onder ede of belofte af te leggen, dan maakt het team Dienstverlening met u een afspraak om de verklaring af te leggen. Bij het afleggen van de verklaring onder ede of belofte verklaart u officieel wat uw juiste persoonsgegevens zijn. Team Dienstverlening legt uw verklaring schriftelijk vast en u ondertekent deze.

Wanneer moet ik een verklaring onder ede of belofte afleggen?

U legt een verklaring onder ede of een belofte af als u niet in staat bent buitenlandse documenten te tonen die nodig zijn voor het opnemen van uw juiste persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen.

Wat neem ik mee als ik mijn verklaring onder ede of belofte kom afleggen?

Bij het afleggen van uw verklaring onder ede of belofte bij het team Dienstverlening neemt u mee:

  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
  • de rapporten van het eerste en nader gehoor (interviews met Justitie tijdens uw asielprocedure)
  • alle officiële documenten uit uw land van herkomst (indien in uw bezit)
Kan ik na mijn verklaring onder ede of belofte mijn gegevens in de Basisregistratie personen nog wijzigen?

Uw gegevens die naar aanleiding van uw verklaring onder ede of belofte in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen, kunnen alleen worden gewijzigd als u alsnog de juiste officiële documenten uit het land van herkomst toont.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: