Verklaring onder ede of belofte

U moet juist geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Als gebeurtenissen in het buitenland plaatsvonden (geboorte, huwelijk, echtscheiding), moet u dit bewijzen met officiële documenten uit dat land. Als u deze buitenlandse documenten niet kunt krijgen, kunnen we bepaalde gegevens opnemen in de BRP na een door u onder ede of belofte afgelegde verklaring. Team Dienstverlening neemt dan contact met u op.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
  • De rapporten van het eerste en nader gehoor (interviews met Justitie tijdens uw asielprocedure)
  • Alle officiële documenten uit uw land van herkomst die u heeft.

Hoe het werkt

  • Team Dienstverlening neemt contact met u op als een verklaring onder ede of belofte nodig is.
  • U komt naar het gemeentehuis en verklaart onder ede of belofte officieel wat uw juiste persoonsgegevens zijn.
  • Team Dienstverlening zet uw verklaring op papier. U ondertekent de verklaring.
  • Wij verwerken uw gegevens direct in de BRP.
  • Wij kunnen de gegevens in de BRP daarna alleen wijzigen als u alsnog de juiste officiële documenten uit het land van herkomst kunt laten zien.

Kosten

Gratis