Adoptie

Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank.

Waar kan ik informatie over adoptie vinden

Meer informatie over adoptie vindt u op de website van de Rijksoverheid 

Adoptie en de gemeente

De rechtbank spreekt de adoptie uit. Daarna krijgt de gemeente waar het kind is geboren bericht van de rechtbank. Die gemeente past de geboorteakte aan en stuurt bericht aan de gemeente waar het kind woont. De woongemeente past de gegevens aan in de Basisregistratie Personen.

Als het kind in het buitenland geboren is, dan stuurt de rechtbank altijd bericht aan de gemeente Den Haag, die daarna de woongemeente informeert.

Wetgeving