Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij het Nederlanderschap ook verliezen als u afstand doet. Eventueel moet u een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

Wanneer kan ik afstand van de Nederlandse nationaliteit doen

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft.

Kosten

Het afleggen van uw afstandsverklaring van de Nederlandse nationaliteit is gratis.

Gevolgen

Waarschijnlijk moet een tijdelijke verblijfsvergunning worden aangevraagd bij de Immigratie en naturalisatiedienst (IND). Meer informatie hierover vindt u op de website van de IND.

Aanvraag

U kunt alleen op afspraak bij het team Dienstverlening afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit. U maakt een afspraak door te bellen via telefoonnummer 140 78.

Meenemen

Bij het afleggen van uw afstandsverklaring neemt u uw Nederlandse identiteitsbewijs en een bewijs dat u een andere nationaliteit bezit mee (bijvoorbeeld uw paspoort). U kunt alleen een afstandsverklaring afleggen als u ouder bent dan 18 jaar en behalve de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft. Tijdens uw aanvraag levert u uw Nederlandse reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart) in bij het team Dienstverlening.

Afhandeling

Team Dienstverlening handelt uw verklaring van afstand meestal dezelfde dag af.

De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft. De burgemeester beslist over uw afgelegde verklaring. De gemeente wijzigt vervolgens uw nationaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP ).

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: