Nederlander worden

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Lees allereerst de brochure Hoe kunt u Nederlander worden om te zien of u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap.

Verschil optie en naturalisatie

De verschillen tussen een naturalisatieverzoek en een optieverklaring zijn:

 • bij een naturalisatieverzoek moet u het inburgeringsdiploma of een vergelijkbaar diploma overleggen; bij een optieverklaring is dit niet nodig;
 • de kosten voor een naturalisatieverzoek zijn hoger dan voor een optieverklaring
 • een naturalisatieverzoek wordt behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een optieverklaring wordt behandeld door uw gemeente
 • op een naturalisatieverzoek beslist de Koning, bij optie beslist de burgemeester
 • de behandeling van een naturalisatieverzoek duurt langer dan de behandeling van een optieverklaring
 • bij de administratieve verwerking van een bevestiging moet er een uitwisselingsformulier worden opgestuurd voor personen met de nationaliteit van: België, Duitland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg,Oostenrijk, Portugal en Turkije. Bij personen met de Surinaamse nationaliteit moet een Memorandum of Understanding worden opgestuurd over de wederzijdse uitwisseling van informatie over de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van Nederland en Suriname.
Verklaring van verbondenheid

Met het afleggen van de verklaring van verbondenheid zegt u dat u weet dat de Nederlandse wetten ook voor u gelden.

U kunt bij het afleggen van de verklaring kiezen voor de eed of de belofte. Bij de eed bevestigt u de verklaring met de woorden: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". Bij de belofte bevestigt u de verklaring met de woorden: "Dat verklaar en beloof ik". Meer informatie vindt u in de brochure Verklaring van verbondenheid van het Ministerie van Justitie.

Kosten

Uw naturalisatieverzoek of optieverklaring kost in 2024:

Naturalisatie

 • standaard tarief € 1.024,- per persoon
 • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.305,-
 • laag tarief € 760,- per persoon
 • gemeenschappelijk verzoek laag tarief €1.044,-
 • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 151,-

Optieverklaring

 • € 217,- per persoon
 • gemeenschappelijk verzoek € 370,-
 • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 24,-

Voor uw en onze veiligheid, willen we graag dat u met uw pinpas betaalt.

Gemeenschappelijk verzoek

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan 3 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit één gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

Verlaagd tarief

U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus
Wijzigen van uw naam

Uw naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • u géén achternaam of voornaam heeft
 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • u uw naam wilt veranderen in uw meisjesnaam

Bij een optieverklaring wordt uw achternaam vastgesteld wanneer u geen achternaam of voornaam heeft.

Wat u moet doen 1: een informatiegesprek over de procedure naturalisatie of optie

Bel voor het maken van een eerste afspraak voor een informatief gesprek over de procedure naturalisatie of optie naar het telefoonnummer 14078. Bij uw eerste bezoek krijgt u informatie over:

 • de wettelijke vereisten
 • de documenten die u nodig heeft (bekijk alvast in de folder, welke documenten gevraagd worden en neem zoveel mogelijk van deze documenten mee)
 • de kosten
 • de gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit, zoals verlies van of afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

De medewerker van de gemeente bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie of voor optie. Als u voldoet, dan moet u de documenten inleveren, die nodig zijn om het verzoek te doen. De medewerker maakt graag daarna met u een vervolgafspraak voor de aanvraag. Zie "Wat u moet doen 2: de aanvraag & meenemen (let op: pas meenemen bij de aanvraag!)".

Wat u moet doen 2: de aanvraag & meenemen (let op: pas meenemen bij de aanvraag!)

Aanvraag voor naturalisatieverzoek of optieverklaring

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • uw geldige paspoort of identiteitskaart
 • uw verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (bij geboorte in het buitenland: op te vragen in uw geboorteland)
 • uw huwelijksakte als u Nederlander wilt worden vanwege een huwelijk met een Nederlander en het huwelijk in het buitenland is gesloten
 • uw inburgeringsdiploma of vergelijkbaar diploma (geldt niet bij een optieverklaring)

Documenten uit het buitenland

Is het buitenlandse document in het Nederlands, Engels, Duits of Frans dan kunt u deze meteen gebruiken bij de aanvraag. Voor iedere andere taal geldt: laat het document in het Nederlands vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Afhandeling

Naturalisatieverzoek

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist binnen 1 jaar over uw naturalisatieverzoek. Bij een positieve beslissing ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht de ceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst moet u de verklaring van verbondenheid afleggen. U ontvangt daar het bewijs van Bekendmaking van de Nederlandse nationaliteit. Ongeveer 1 week later kunt u een Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart aanvragen.

Optieverklaring

Bij een optieverklaring beslist de burgemeester binnen 13 weken over uw verzoek. Deze beslissing kan met 13 weken worden uitgesteld. Bij een positieve beslissing ontvangt u een uitnodiging voor de ceremonie. U bent verplicht deze ceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst moet u de verklaring van verbondenheid afleggen. U ontvangt daar de bevestiging van uw optieverklaring. Ongeveer 1 week later kunt u een Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart aanvragen.

Wetgeving