Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Laatste nieuws

  • De belangrijkste cijfers uit de jaarrekening 2018 in één oogopslag

    woensdag 17 juli 2019 Jaarrekening 2018 goedgekeurd door gemeenteraad In de jaarrekening blikt Papendrecht terug op het jaar 2018. De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die de gemeente het afgelopen jaar heeft geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van de doelen. Ook geeft de jaarrekening inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken.Extra inzet op participatieHalverwege 2018 startte de nieuwe collegeperiode. Het jaar kenmerkte zich door het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het aanbrengen van nieuwe accenten. Eén van die nieuwe accenten is de extra inzet op het gebied van participatie. Bij veel initiatieven zijn inwoners, bedrijven en instellingen betrokken, een lijn die steeds steviger wordt ingezet binnen alle portefeuilles. Papendrecht heeft een voorzieningenniveau waar we trots op zijn en dat we graag in stand houden.Tijd van overschotten voorbijHet financiële resultaat van de gemeente Papendrecht wijkt zoals altijd af van de begroting. Er is na jaren van zwarte cijfers in 2018 een tekort van € 364.000. Het aanbesteden van werkzaamheden wordt duurder omdat de orderportefeuille van aannemers goed is gevuld. Daarnaast geven incidentele tegenvallers het resultaat een vertekend beeld. ‘Dit college voert, in lijn met vorige colleges, een financieel gedegen beleid’, zegt wethouder Pieter Paans. De gemeente heeft een goedkeurende verklaring gekregen van de accountant. ‘Tegelijkertijd moeten we constateren dat de tijd van overschotten voorbij is. De grote opgaven waar de gemeente Papendrecht voor staat dwingen ons om, net als omringende gemeenten, scherp aan de wind te zeilen.’In ziet u de belangrijkste cijfers van de jaarrekening in één oogopslag. Lees meer

     
  • woensdag 17 juli 2019 Papendrecht nu 'hartveilig' Met hulp van de gemeente en de Rotary Club Papendrecht heeft de Stichting HartSlagNu Papendrecht een dekkend netwerk gerealiseerd van AED’s die 24uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar zijn voor reanimatie. Wethouder Kees de Ruijter dankte de vrijwilligers van de Stichting voor hun inzet en de resultaten.Burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij het landelijke oproepsysteem voor reanimatie HartslagNu kunnen sinds de zomer van 2018 overal in Nederland worden opgeroepen bij een 112-melding van een hartstilstand. Eind 2016 startte op verzoek van de gemeente in Papendrecht een werkgroep om hierbij aan te sluiten. Er werden twee doelen gesteld: minimaal 1% van de bevolking van Papendrecht is als burgerhulpverlener aangemeld en de gemeente heeft een volledige dekking met AED’s binnen een straal van 500 meter van elkaar.‘Inmiddels kunnen we melden dat deze doelen ruimschoots bereikt zijn, waarbij de AED’s zelfs binnen een straal van 300 meter van elkaar te vinden zijn en 1,5% van de bevolking is aangemeld’, laat het bestuur van de stichting weten. ‘Ook bedrijven hebben hun AED hiervoor beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er AED’s die binnen bepaalde tijden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens de openingstijden van een winkel.’‘We zijn er echt voor de inwoners en proberen samen met hen en met de beschikbare middelen Papendrecht hartveilig te maken en te houden. We hebben inmiddels meer dan 500 burgerhulpverleners en 34 aangemelde AED's. Samen met u voor een Hartveilig Papendrecht, is dan ook ons motto. Hulp is op alle manieren welkom, kunt u reanimeren, meld u dan aan als burgerhulpverlener. Kunt u nog niet reanimeren en wilt u dit leren? In het najaar start de stichting met het geven van reanimatielessen. Meer informatie vindt u op www.hartslagnupapendrecht.nl. U kunt ons per email bereiken.' Lees meer

     


Nieuwbouw Land van Matena

Aan de oostzijde van Papendrecht, op de grens van Sliedrecht, ligt het woongebied Land van Matena. Hier verrijst de komende jaren een exclusieve woonwijk ...

Meer weten

PuurPapendrecht

Op PuurPapendrecht ontmoeten Papendrechters elkaar. De één zoekt er wat, de ander vindt er wat.
Delen = verbinden!

  PuurPapendrecht

Papendrecht Verrast

Op Papendrecht Verrast staat wat er voor jong en oud te doen is in Papendrecht. Kijk bijvoorbeeld maar eens in de UITagenda.

Papendrecht Verrast 

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp