Nieuwbouwplannen

Poldermolen 8 (voormalig politiebureau en brandweerkazerne)

In 2022 is de Poldermolen 8 te Papendrecht (locatie voormalige brandweerkazerne en politiebureau van circa 3.075 m²) aan De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V verkocht. 
De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. is bezig met het uitwerken van een woningbouwplan. 
Het betreft de bouw van twee woontorens (12 en 7 verdiepingen) en een commerciële maatschappelijke plint (geen detailhandel). De presentatiepanelen die getoond zijn tijdens de inloopavond treft u op deze pagina. 
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure. Begin 2025 wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Hierna starten de bouwwerkzaamheden.
Geïnteresseerden kunnen de website Poldermolen - De Vries en Verburg bezoeken of de verkooppagina van de ontwikkelaar: www.woneninmolenhoek.nl.

Huisvesting Voortgezet Onderwijs

Om de kwaliteit en de voortgang van voortgezet onderwijs in Papendrecht te garanderen, moet huisvesting van de scholen voldoen aan de eisen van de tijd. ‘Omdat de gebouwen het einde van hun levensduur naderen, maken we als gemeente nu samen met de scholen plannen voor de schoolgebouwen van de toekomst', licht wethouder Arjan Kosten toe. Gebouwen die duurzaam zijn, die passen bij de onderwijsfilosofie en bij de leerlingaantallen van de scholen. Nu en in de toekomst. Om een indruk te geven: momenteel verzorgen het Willem de Zwijger College en De Lage Waard onderwijs voor ruim drieduizend leerlingen.’

Presentatie aan gemeenteraad terugkijken

De presentatie aan de gemeenteraad van 31 augustus 2023 is opgenomen en in zijn geheel terug te kijken via de website van de gemeenteraad.  Ook vindt u daar de powerpointpresentatie en de nieuwsbrief die bij omwonenden is bezorgd. 

Kraaihoek Zuid

Op de plaats van de Boomgaardstraat, de Weteringsingel en een klein blokje aan de Badhuisstraat, komen 139 nieuwe woningen: levensloopbestendige appartementen en eengezinswoningen. Alle nieuwe woningen worden straks aangeboden in de sociale huurklasse. En – niet onbelangrijk – de woningen worden met A-label ook een stuk energiezuiniger. 

Toekomstbestendige wijk

Tevens wordt het openbaar gebied volledig vervangen. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aanleg van een warmtenet. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.
Alles bij elkaar wordt Kraaihoek Zuid een groene en duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. 

Planning

De sloop van de woningen is inmiddels afgrond en het bestemmingsplan voor de nieuwbouw is nu onherroepelijk. Als alles goed gaat, wordt in de loop van 2024 gestart met bouwen en worden in de eerste helft van 2025 de eerste woningen opgeleverd. 

Informatievoorziening en vragen

Woonkracht10 probeert de overlast voor omwonenden te beperken en informeren de wijkbewoners zo vaak als mogelijk. Vragen over de bouw kunt u stellen via de Heijmans BouwApp. Deze kunt u gratis downloaden via de Google Play store of Apple App store. U vindt het project onder de naam Kraaihoek fase 1 te Papendrecht. Mocht u vragen hebben over het ruimtelijk plan, dan kunt u contact opnemen met Woonkracht10 via secretariaatvastgoed@woonkracht10.nl
Om de Heijmans BouwApp te installeren kunt u in uw app store de zoekterm Heijmans BouwApp invoeren.

  • Klik op "Installeren".
  • Klik vervolgens op "Openen".
  • De BouwApp vraagt of de locatie van het apparaat (uw telefoon) mag worden geopend, dit kunt u naar eigen inzicht weigeren of toestaan.
  • Privacy Policy: klik op “Oké”.
  • Vervolgens kunt u bovenin bij het vergrootglas het project "Kraaihoek fase 1 te Papendrecht” opzoeken.
  • U bent nu op de pagina van dit project. Klik vervolgens op het sterretje bovenin "Volgen".

Als er nieuwe berichten zijn, krijgt u hier nu automatisch een melding van.

Merwehoofd Fase 9

Fase 9 bestaat uit 37 appartementen met eigen parkeerplaats. De toren is ontworpen door de architecten Rudy en Duco Uytenhaak, die ook veel andere gebouwen aan het Merwehoofd hebben ontworpen. Het appartementencomplex met 2-, 3- en 4-kamerappartementen komt aan de kruising Slobbengorsweg - Bolwerk. Hier woont u volgens de nieuwste duurzaamheidseisen in een wijk die al een groot aantal jaar wordt bewoond. 

Informatie over de appartementstypes met prijzen en plattegronden vindt u op de website www.nieuwbouw-merwehoofd.nl. 

Toren Merwehoofd

PC Hooftlaan 180

Op PC Hooftlaan 180 bevindt zich nog een parkeerterreintje. Vroeger stonden hier ook de gebouwen van de voormalige kunstuitleen en het jeugd- en jongerenwerk. De bedoeling is om op deze plek ongeveer 28 appartementen te bouwen voor starters. 
Hierdoor zal de openbare parkeerplaats verdwijnen, en zal een nieuwe ontsluiting moeten worden gemaakt voor de naastgelegen Elimkerk.

Om jongeren een kans bieden op een eigen huis zal voor de toewijzing van de woningen een leeftijdscriterium worden toegepast, en mag niet al eerder een huis zijn gekocht. 

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk. Uit de ontvangen aanmeldingen op de aanbesteding heeft de gemeente drie gegadigden geselecteerd, In de loop van 2024 zal meer bekend worden. 
Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of belt u naar 078-7706361. 

Sterrenpark / Sterflat

'Stervast Papendrecht B.V'. bedacht samen met 'Stijl Architectuur' het plan 'Sterrenpark'. Het betreft de bouw van een appartementencomplex tegen de bestaande Sterflat aan de Vrijheer van Eslaan. Ook voorziet het plan in een nieuwe (halfverdiepte) tweelaagse parkeergarage en een renovatie van de bestaande flat. De haalbaarheid van het plan wordt nog onderzocht en besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.

sterflat 1 sterflat 2

Veerpromenade

Het is de bedoeling een appartementencomplex met 50 appartementen (met een eigen parkeerplaats) te bouwen op de lege plek naast het gemeentehuis, waar ooit het Van der Kevie pand stond. Een deel van de woningen is bestemd voor starters. 

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk. Voor de bouw van het appartementencomplex werd middels een aanbesteding een projectontwikkelaar gezocht, die ook de verkoop regelt. Het is dus niet mogelijk bij de gemeente in te schrijven voor een woning. De aanbesteding is inmiddels gesloten. 

Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of bel naar 078-7706361. 

Impressie Nieuwbouw Veerpromenade Impressie Veerpromenade

Veerweg - Vondellaan  

Het is de bedoeling een appartementengebouw met 89 koopwoningen te bouwen op de plek waar vroeger garagebedrijf Van Wijngaarden zat.
De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen van 7 en 11 lagen met een verbindingsstuk van 3 lagen.
De begane grond zal ingericht worden als parkeergarage voor de bewoners. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt hier ter inzage.

Westeind

De gemeente wil in samenwerking met de initiatiefnemer op dit perceel een appartementencomplex laten bouwen met 16 woningen.

Projectenkaart