Afval

 • Afval storten

  Over het algemeen geldt een stortverbod voor afval. U kunt afval afgeven op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals het nieuwe afvalbrengstation of u kunt afval aanbieden bij professionele inzamelaars of verwerkers.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. In dit geval kunt u bij Waterschap Rivierenland (BSR) een vergunning aanvragen op het verbod van het lozen in de bodem van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater.

 • Gemeentelijk Rioleringsplan

  Op grond van artikel 4.22 Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vast. De gebruikelijke planperiode is 5 jaar.

 • Huishoudelijk afval

  HVC (voorheen Netwerk) haalt het huishoudelijk afval binnen de gemeente Papendrecht op. Onder huishoudelijk afval valt restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft).

 • Klein chemisch afval inzamelen

  Producten met een KCA-logo vallen onder klein chemisch afval. Lever deze producten gescheiden in.

 • Ophaalservice HVC

  Afvalinzamelaar HVC is verantwoordelijk voor een zorgvuldige inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen binnen de gemeente Papendrecht. U kunt een afspraak maken met de Ophaalservice van HVC, wanneer u een grote partij afval heeft. HVC kan maximaal 50 adressen per week afhandelen, dus vol=vol. Als de week vol is dan wordt u ingepland in de week daarop.