Afval

 • Afvalinzameling in Papendrecht gaat de komende jaren veranderen

 • Ophaalservice HVC

  Afvalinzamelaar HVC is verantwoordelijk voor een zorgvuldige inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen binnen de gemeente Papendrecht.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten.

 • Openingstijden afvalbrengstation

  De openingstijden van het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan 6 zijn: maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 16:30 uur.

  Let op: op feestdagen is het afvalbrengstation gesloten m.u.v. Bevrijdingsdag.

  Aanvullende informatie
  • Asbestfolie en -zakken worden gratis uitgegeven. Wettelijk mag er 33 m²
  asbest aangeboden worden.
  • Inwoners mogen onbeperkt grondstoffen komen brengen.
  • Grote hoeveelheden kunnen ook afgeleverd worden bij alternatieve
  verwerkers, zoals SUEZ.

 • Afval scheiden: hoe doet u dat?

  U wilt graag goed afval scheiden. Dan is het handig om te weten in welke bak u iets moet gooien.

 • Huishoudelijk afval

  HVC haalt het huishoudelijk afval in Papendrecht op. Onder huishoudelijk afval valt restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft).

 • Inzameling van afval in Papendrecht gaat veranderen

  Klik op bovenstaande link en u leest op die pagina alles over de nieuwe manier van afval inzamelen die de komende jaren in Papendrecht wordt ingevoerd.

 • Klein chemisch afval inzamelen

  Producten met een KCA-logo vallen onder klein chemisch afval. Lever deze producten gescheiden in.

 • Afval storten

  Over het algemeen geldt een stortverbod voor afval. U kunt afval afgeven op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals het nieuwe afvalbrengstation of u kunt afval aanbieden bij professionele inzamelaars of verwerkers.

 • Gemeentelijk Rioleringsplan

  Op grond van artikel 4.22 Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vast. De gebruikelijke planperiode is 5 jaar.