Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op lokaal niveau is een goede aansluiting tussen de behoeften van het gevestigde bedrijfsleven - de arbeidsmarkt - en onderwijs gewenst.

In eerste instantie wordt de relatie vooral gelegd met de aanwezige topsectoren, zoals de bedrijfsschool van Fokker in het Willem de Zwijger college. Initiatieven zijn gestart om vraag en aanbod van arbeid gericht op vandaag en op de toekomst te matchen. Dit begint al bij de basisschool.

Ga gelijk door naar de subsite Onderwijs en Arbeidsmarkt of klik op één van de links rechts in het menu.