Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op lokaal niveau is een goede aansluiting tussen de behoeften van het gevestigde bedrijfsleven - de arbeidsmarkt - en onderwijs gewenst.

Papendrecht heeft fantastische bedrijven, onder meer op het gebied van techniek, lucht- en scheepvaart. Het is belangrijk dat bedrijven oog hebben voor de medewerkers van de toekomst. Om dat te bevorderen zijn er succesvolle projecten in samenwerking met buurgemeenten, bedrijven en het basis- en voortgezet onderwijs.

Links naar regionale partijen: