Wmo

In Papendrecht willen we dat iedereen zelfstandig kan wonen en meedoen. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat door leeftijd, ziekte of een beperking (tijdelijk) niet alles zelf gedaan kan worden. Deze ondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In de afgelopen periode is samen met andere gemeenten in de Drechtsteden en met de Sociale Dienst Drechtsteden gekeken hoe invulling te geven aan de ondersteuning. Vanaf 1 oktober 2023 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de maatschappelijke ondersteuning. Wat dit voor u betekent kunt u vinden op socialedienstdrechtsteden.nl/zorgenondersteuning. 

Heeft u geen WMO, maar heeft u een vraag over zorg of maatschappelijke ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met Sterk Papendrecht. Kijk op www.sterkpapendrecht.nl of bel 078 615 4741of ga langs bij Sterk Papendrecht. Zij kunnen samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Sociale Dienst uitvoert. Als u niet weet waar u moet beginnen of u heeft hulp nodig bij de aanvraag, dan kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook deze kunt u via Sterk Papendrecht bereiken.