Gevonden en verloren voorwerpen

U doet aangifte van verloren of gevonden voorwerpen bij de gemeente. Als een voorwerp gestolen is, doet u aangifte bij de politie. Aan het melden van verloren, gevonden of vermiste voorwerpen zijn geen kosten verbonden.

U kunt hier aangifte doen als u een voorwerp bent verloren. U ontvangt per mail een bevestiging van uw aangifte. Deze heeft u misschien nodig voor uw verzekering. Als u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs bent verloren doet u altijd aangifte bij de balie in het gemeentehuis.

Mijn verloren voorwerp terugvinden

Gevonden sleutels en paraplu's bewaren wij op het gemeentehuis, als u uw paraplu of sleutel verloren bent kunt u langskomen om te kijken of uw voorwerp gevonden is. Andere gevonden voorwerpen registreren wij op een lijst. U neemt telefonisch contact op met de gemeente als u denkt dat uw verloren voorwerp is gevonden. U bereikt ons via telefoonnummer 14 078. Als het aannemelijk is dat het gevonden voorwerp uw eigendom is, dan kunt u het voorwerp afhalen in het gemeentehuis of bij de vinder thuis.

Gevonden voorwerpen na 5 juni 2019

Mijn verloren voorwerpen terugkrijgen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor, als dat mogelijk is, mee:

  • uw identiteitsbewijs
  • het eigendomsbewijs
  • een aankoopbon
  • een foto
  • een ander bewijsmateriaal.

Aangifte doen van een gevonden voorwerp

U kunt hier aangifte doen van een gevonden voorwerp.

Als u via de link aangifte doet, bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis. Als de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, verwijzen wij deze naar u door. Als de eigenaar zich niet meldt, mag u het voorwerp na 1 jaar houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van 1 jaar verlopen is.

Als u het gevonden voorwerp bij de receptie van het gemeentehuis aflevert, doet u afstand van het voorwerp. U heeft dan geen recht op het voorwerp als de eigenaar zich na 1 jaar nog niet gemeld heeft.

Let op: 

  • Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs brengt u altijd naar de balie in het gemeentehuis
  • Een gevonden OV-chipkaart stuurt u op naar: Klantenservice OV-chipkaart, Antwoordnummer 8000, 3800 TL Amersfoort

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Burgerlijk Wetboek, boek 5