Omgevingswet

In januari 2023 gaat de Omgevingswet in; een nieuwe wet waarin alle regels en wetten voor de fysieke leefomgeving staan.

De fysieke leefomgeving gaat over alles buiten: milieu, bodem, geluid, water, natuur, landschap, verkeer en vervoer, energie, gebouwen, gezondheid en cultureel erfgoed.
Nu zijn er nog veel aparte wetten en regels die vaak de ontwikkeling in de weg staan van vernieuwende en duurzame ideeën. De nieuwe wet bundelt en versimpelt deze allemaal en zorgt voor minder regels die straks sneller en makkelijker te vinden zijn. Ook wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om met elkaar nieuwe ideeën te starten. Wij kijken mee en adviseren waar kan.

Omgevingsvisie

De nieuwe wet verplicht ons een omgevingsvisie te maken, dit is een nieuw beleidsinstrument. De omgevingsvisie voegt al het ruimtelijk beleid samen en beschrijft de opgaven en doelen voor de gewenste ontwikkeling van een gezond ruimtelijk gebied. Denk hierbij aan plannen voor verkeer, woonvisies en milieu. In de visie staat ook hoe we in de toekomst de opgenomen doelen gaan halen.

Omgevingsplan

De huidige regels voor de fysieke leefomgeving staan nu in veel bestemmingsplannen. Vaak voor verschillende wijken of gebieden. Bij de nieuwe wet gaan alle geldende bestemmingsplannen automatisch over in een tijdelijk omgevingsplan.

Nu al oefenen wij met makkelijke en duidelijke regels. Binnenkort beginnen we ook met het maken van het definitieve omgevingsplan.  Dit moet voor 2030 klaar zijn. De basis voor het omgevingsplan is onze omgevingsvisie.