Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles regelt voor de leefomgeving. De ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze wet voegt wetten samen. Dit maakt de regels simpeler voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt.
De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente. En voor kleine ontwikkelingen, zoals het plaatsen van een dakkapel op uw huis.
De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024.

 • Omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt slopen, een inrit wilt maken of een boom wil kappen. Ook voor andere ruimtelijke initiatieven kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Participatie onder de Omgevingswet

  Wilt u iets veranderen aan uw omgeving, zoals (ver)bouwen, slopen, een inrit aanleggen, een boom kappen of een pand gebruiken voor uw eigen zaak? Dan heeft dat gevolgen voor mensen en bedrijven in uw buurt. De Omgevingswet bepaalt daarom dat u uw omgeving vertelt en laat meedenken over uw plannen. We noemen dat participatie.

 • Omgevingswet in beeld

  Hier kunt u animaties vinden over hoe de omgevingswet werkt.

 • Bouwen en de Wet Kwaliteitsborging

  De bouwregels zijn veranderd per 1 januari 2024. Gaat u in de toekomst bouwen in Papendrecht? Houd hier dan rekening mee.

 • Nadeelcompensatie

  Als u schade heeft door besluiten of handelingen van de gemeente, kunt u daarvoor een schadevergoeding aanvragen.