Werkzaamheden

Nagenoeg het hele jaar door wordt gewerkt aan de openbare ruimte: reconstructies, klein en groot onderhoud, groenvoorzieningen. Via de wekelijkse gemeentenieuwspagina in het Papendrechts Nieuwsblad, deze webpagina, Facebook en Twitter brengen wij inwoners daarvan op de hoogte. Dagelijkse, reguliere onderhoudswerkzaamheden worden niet gepubliceerd.

 • Overzicht van de grotere projecten

  Op de kaart vindt u de grotere werkzaamheden die momenteel in Papendrecht worden uitgevoerd of binnenkort op de planning staan.

 • Meest gestelde vragen over groot onderhoud

  De gemeente zorgt voor een goede onderhoudstoestand van wegen, riolering, openbare verlichting en groenvoorziening in de openbare ruimte. Hiervoor is het noodzakelijk dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit onderhoud is onder te verdelen in klein onderhoud en reparatiewerk en het per wijkdeel aanpakken van de totale infrastructuur (groot onderhoud).

 • Watercompensatie Molenpad - Spinbolmolen

  19 december 2019

  De rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, voegt Rijkswaterstaat binnen de bestaande geluidschermen in beide richtingen een rijstrook toe.

 • Afronding inspraak plan Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel

  18 december 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp van het plan "Vervangingswerkzaamheden Wiardi Beckmanstraat en J.R. Thorbeckesingel" vastgesteld. Met de deze vaststelling is de inspraakprocedure afgerond.

 • Herstraten gedeelte Van Der Palmstraat

  17 oktober 2019

  Een gedeelte van de Van Der Palmstraat ligt slecht door spoorvorming. Maandag 21 oktober 2019 zal er daarom begonnen worden met het herstraten hiervan.

 • Afronding inspraak voor groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

  07 oktober 2019

  Voor het groot onderhoud van de straten Eksterstraat, Nachtgaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat wordt een inspraakprocedure doorlopen.
  Informatie over het plan en de inspraakprocedure vindt u elders in deze rubriek van “werkzaamheden”.

 • Afronding inspraak voor groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

  07 oktober 2019

  Voor het groot onderhoud van Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan wordt een inspraakprocedure doorlopen.
  Informatie over het plan en de inspraakprocedure vindt u elders in deze rubriek van “werkzaamheden”.

 • Onderhoud sloten

  04 oktober 2019

  In de maand oktober krijgen sloten en watergangen in Papendrecht hun jaarlijkse grote onderhoudsbeurt.

 • Voorgenomen groenwerkzaamheden

  01 oktober 2019

  De gemeente is van plan deze winter een boom te vervangen nabij het achterpad achter Kamillehof 19. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer K.J. van Zwienen via telefoonnummer 14078. Deze boom staat niet op de groene kaart.

 • Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving

  28 november 2018

  We zijn bezig met de voorbereiding van het project 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'.

 • Herinrichting en rioolvervanging omgeving W. Kloosstraat

  19 september 2019

  Maandag 1 juli 2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor project Herinrichting en rioolvervanging W. Kloosstraat en omgeving. De werkzaamheden bestaan uit ophoging van het maaiveld, vervanging van de riolering en huisaansluitingen op openbaar gebied en het vernieuwen van de verhardingen.

 • Onderhoud gedeelte Wipmolen

  29 juli 2019

  Een deel van de Wipmolen krijgt een onderhoudsbeurt. De gemeente treft nu voorbereidingen.

 • Onderhoud watergangen op diverse locaties

  17 januari 2020

  Tussen half januari en half februari vindt onderhoud plaats aan watergangen nabij het Vijverpark, de P.J.M. Aalbersestraat en de Wiardi Beckmanstraat.

 • Archief werkzaamheden