Vergunningen

 • Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

  Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Alcoholvergunning aanvragen

  Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig.

 • Bibob-toets bij aanvraag omgevingsvergunning

  Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of activiteit Milieu (activiteiten inrichtingen Wet Milieubeheer of beperkte milieutoets) aanvraagt kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

 • Bingo organiseren

  Wilt u als vereniging een klein kansspel (zoals bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig.

 • Evenement organiseren

  Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren.

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Voor het starten van een inrichting zoals een café, restaurant, snackbar, buurthuis of terras heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Voor het leggen van kabels en leidingen, inclusief de bijbehorende apparatuur, in openbare grond, heeft u toestemming nodig van Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Papendrecht.

 • Kamerverhuur (onzelfstandige huisvesting)

  Als u kamers verhuurt of wilt verhuren aan 3 of 4 personen, heeft u altijd een exploitatievergunning nodig. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

 • Loterijvergunning

  U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel waarbij deelnemende personen prijzen of geld kunnen winnen.

 • Marktstandplaats op de weekmarkt

  De weekmarkt vindt iedere dinsdag plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur in het centrumgebied van Papendrecht. U heeft een marktstandplaatsvergunning nodig als u op de weekmarkt wilt staan.

 • Reclamemateriaal plaatsen, uitdelen of ophangen

  U mag als bedrijf of instelling binnen de gemeente Papendrecht reclame plaatsen.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Venten

  Voor het huis-aan-huis of in de openbare ruimte (lopend) verkopen of aanbieden van producten of diensten in de gemeente Papendrecht heeft u geen ventvergunning nodig.

 • Visvergunning aanvragen

  Voor het vissen in de gemeentelijke wateren van Papendrecht heeft u een visvergunning nodig van de gemeente.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, dan is het mogelijk om op basis van eenvoudige tekeningen en gegevens een principe-uitspraak te vragen.