Drank- en Horecavergunning aanvragen

Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u een Drank- en Horecavergunning en Exploitatievergunning nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de Drank- en horecavergunning.

Schenkt of verkoopt u in uw (horeca)bedrijf of slijterijbedrijf alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een Drank- en Horecavergunning en Exploitatievergunning nodig. Ook verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard hebben een Drank- en Horecavergunning en Exploitatievergunning nodig als zij alcohol schenken.

Of u uw onderneming kunt starten of overnemen op de door u gewenste locatie hangt af van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan vindt u waar woningen, winkels, bedrijven, horeca-activiteiten en dergelijke zijn toegestaan. Bestemmingsplannen kunt u raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.

Kosten 2021
 • Drank- en Horecavergunning € 552,00
 • Exploitatievergunning € 663,00
 • wijziging van de Drank- en Horecavergunning voor zover het niet houder van de inrichting betreft € 55,00
 • wijziging van de Exploitatievergunning voor zover het niet houder van de inrichting betreft € 55,00
 • vergoeding voor het hebben van een terras op gemeentegrond € 25,05 per m2
Voorwaarden

Voor het aanvragen van een vergunning gelden onder andere de volgende eisen:

 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden
 • leidinggevenden hebben geen strafverleden en zijn niet van slecht levensgedrag
 • alle leidinggevenden hebben het diploma Sociale hygiëne
 • het pand waarin u zich vestigt voldoet aan de inrichtingseisen
Aanvraag

Controleer de inrichtingseisen met het onderzoeksformulier

Onderzoeksformulier inrichtingseisen 

Model A (horeca of slijterij)

Voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning vult u het formulier “Aanvraag Horecavergunning Model A” in. Daarnaast vult u per leidinggevende het formulier “Formulier Bijlage behorende bij Model A” in.

Model B (voor onder andere sportclubs of verenigingen)

Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard vullen het formulier “Aanvraag Horecavergunning Model B” in. Daarnaast vult u per leidinggevende het formulier “Formulier Bijlage behorende bij Model B” in.

Opsturen

Ingevulde formulieren stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

De aanvraag kunt u ook digitaal indienen door het ingevulde formulier met bijlagen toe te sturen naar het e-mailadres: info@papendrecht.nl.

Meesturen

U stuurt met uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning het volgende mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB, inclusief bijlagen, zie onderstaande formulieren
 • per leidinggevende een leidinggevende verklaring
 • formulier inrichtingseisen
 • arbeidsovereenkomsten van de leidinggevenden
 • een schriftelijk ondertekende en gedateerde verklaring van de eigenaar of verhuurder van het pand waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de horeca-inrichting
 • kopie identiteitsbewijs van iedere leidinggevende

Let op: voor het exploiteren van een horeca inrichting heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

Afhandelen

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de Drank- en Horecavergunning krijgt.

Wijzigen leidinggevende(n)

Verandert de leidinggevende van uw horecabedrijf? Dan moet u dit melden middels het formulier wijziging leidinggevende(n). Verandert de rechtsvorm van uw horecabedrijf? Dan moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Verandert uw horecabedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente.

Opsturen

Ingevulde formulieren stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht