Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, dan is het mogelijk om op basis van eenvoudige tekeningen en gegevens een principe-uitspraak te vragen.

Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag aan een aantal kritische succesfactoren. Welke dat zijn hangt af van de omvang (meervoudigheid en complexiteit) van uw plan(nen) en van de door u ingediende tekeningen en gegevens.

Op deze manier is het mogelijk om er, zonder al te hoge kosten, achter te komen of uw plan(nen) haalbaar zijn. Pas na het vooroverleg vraagt u de omgevingsvergunning aan.

Vooroverleg aanvragen

Een schetsplan/ vooroverleg kan worden ingediend met het “Formulier vooroverleg/ schetsplan (pdf, 23 kB)”.

Het formulier stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw plan(nen). Bij een omgevingsvergunning heb je vaak verschillende activiteiten waar je nog apart voor moet betalen:

Voor de activiteit bouwen bedraagt het tarief 3,44 procent van de bouwkosten met een minimumbedrag aan leges van € 145,00. 
Wanneer er sprake is van andere activiteiten zoals een afwijking van het bestemmingsplan of het aanleggen van een uitweg, dan worden voor deze activiteiten ook leges in rekening gebracht.
Een overzicht van alle leges kunt u vinden in Titel 2 van de Legesverordening.

Wanneer u voor hetzelfde project een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten voor de omgevingsvergunning verrekend met de kosten van het vooroverleg

Behandeling

Na ontvangst van uw schetsplan krijgt u een bevestiging van ons. Bij deze bevestiging krijgt u te horen of er nog, en zo ja, welke relevante documenten ontbreken. Er vindt geen publicatie plaats en er wordt alleen getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Aan het bouwbesluit en de bouwverordening wordt (nog) niet getoetst. De welstandseisen kunt u nalezen in de  “Welstandsnota van Papendrecht (pdf, 2.766 kB)”. Nadat die toetsing is voltooid volgt een principe-uitspraak.

Termijn

De behandeltijd van uw vooroverleg kan sterk variëren. Dit is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, de bouwlocatie, de wijze van uitwerking/indiening en/of het moment van indiening. De gemiddelde beoordelingstijd van een vooroverleg is 6 weken.

Principe-uitspraak is geen besluit

Een principe-uitspraak is een mededeling. Het is niet een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen. Bij een beoordeling schetsplan geven wij u een principe-uitspraak, die u richting kan geven bij het wel of niet indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij deze formele aanvraag krijgt u wel een besluit waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen.