Collectevergunning

Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig.

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Voor collectes die niet in het landelijke collecterooster staan, wordt alleen vergunning verleend voor de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. De zogenaamde vrije periodes. Via de onderstaande website raadpleegt u welke organisaties vergunning hebben om in de gemeente Papendrecht te mogen collecteren.

Collecterooster gemeente Papendrecht

Aanvraag

Voor het aanvragen van een collectevergunning vult u het Aanvraagformulier Collectevergunning in. De vergunning is gratis.

Ook kun u de collectevergunning schriftelijk aanvragen. Een schriftelijke aanvraag stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Afhandelen

Bij de afhandeling van uw aanvraag letten we op:

  • het doel van de inzameling
  • de achterliggende organisatie en
  • het gewenste tijdstip

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke organisaties welke een doorlopende vergunning hebben en overige (lokale) collectes. Voor lokale collectes wordt alleen vergunning verleend voor de periode waarin de landelijke instellingen geen collectes houden, de zogenaamde vrije periodes.

Binnen 3 weken ontvangt u bericht van ons.

Hier haalt u de collectebus(sen) op

De collectebus(sen) haalt u op bij de organisatie waarvoor u collecteert.