Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Locaties

Wilt u wekelijks een standplaats innemen, dan vraagt u een vaste standplaatsvergunning aan. Een vaste standplaats kan maximaal 2 dagen per week worden. Daarnaast is het mogelijk een seizoensstandplaats in te nemen voor het verkopen van oliebollen. De locaties treft u hieronder aan.
Buiten deze locaties is het niet mogelijk om een vaste of seizoensstandplaats in te nemen.

Markt/Centrum

Op deze locatie kunnen per dag (met uitzondering van de dinsdagen) vijf vaste standplaatsen en één seizoensstandplaats worden ingenomen. De grootte van de standplaatsen verschilt van 6 m2 tot en met maximaal 20 m2. Ter plaatse zijn stroomvoorzieningen aanwezig.

  • Standplaatslocaties Centrum (pdf 319 kB)

Centrum/Muilwijckstraat

Op deze locatie kan per dag 1 standplaats worden ingenomen. De standplaats is maximaal 30 m2 groot. Ter plaatse is geen stroomvoorziening aanwezig.

Wilgendonk/winkelcentrum Wilgendonk, Espenhof

Op deze locatie kan per dag 1 vaste standplaats en één seizoensstandplaats worden ingenomen. De standplaats is maximaal 10 m2 groot. Ter plaatse is een stroomvoorziening aanwezig

  • Standplaatslocatie Wilgendonk (pdf, 351 kB)

Markt van Matena

Op deze locatie is 1 seizoensstandplaats aangewezen voor het verkopen van oliebollen. De standplaats is maximaal 10 m2 groot en ter plaatse is geen stroomvoorziening aanwezig.

•    Standplaatslocatie Markt van Matena

Naast vaste standplaatsen kunnen ook incidentele standplaatsen worden ingenomen. De locatie van een incidentele standplaats wordt per aanvraag getoetst. Een incidentele standplaats mag per kalenderjaar maximaal zes keer worden ingenomen.

Meentpassage

Op 11 oktober 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht een tijdelijke standplaatslocatie zonder stroomvoorzieningen aangewezen van 10 m2 aan de Meentpassage 24 voor het verkopen van oliebollen en aanverwante producten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023 en 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Overzicht beschikbare standplaatslocaties

In het bijgevoegde document treft u de beschikbare vaste- en seizoensstandplaatslocaties aan.
Overzicht standplaatsen Papendrecht.pdf

Aanvragen

Een vergunning voor een standplaats kunt u digitaal of schriftelijk aanvragen. Uw schriftelijke aanvraag stuurt u op naar: Gemeente Papendrecht t.a.v.  team VVTH,  Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Meesturen

U stuurt met uw aanvraag het volgende mee:

•    kopie van de W.A verzekeringspolis bij een vaste- of seizoensstandplaats;
•    kopie geldig legitimatiebewijs;
•    Kamer van Koophandel nummer;
•    duidelijke foto’s van het verkoopmiddel waarmee de standplaats zal worden
     ingenomen;
•    schriftelijke toestemming van een eigenaar indien de standplaats zal worden
     ingenomen op particulier terrein;
•    indien er sprake is van een incidentele standplaats dient ook een
     situatietekening aangeleverd te worden waarop de standplaats is ingetekend op
     de locatie.

Termijn

Binnen 8 weken krijgt u bericht van ons.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het jaar 2024 bedragen € 100,00. Daarnaast betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond een vergoeding. De vergoeding in het jaar 2024 bedraagt per m2:

  • € 1,50 per dag (tarief voor een incidentele standplaats)
  • € 78,00 per jaar (voor een vaste standplaats per dag per week)

Gebruikt u stroom, dan wordt per aansluiting € 3,00 per dag in rekening gebracht.

Standplaats opzeggen

Voor het opzeggen van een standplaatsvergunning vult u het onderstaande webformulier "Opzeggen Standplaatsvergunning" in.