Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

Voor het starten van een inrichting zoals een café, restaurant, snackbar, buurthuis of terras heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.  Ook wanneer er geen alcoholhoudende dranken worden geschonken, kunt u een exploitatievergunning nodig hebben.

Alle ondernemers die een horecazaak overnemen, nieuw vestigen of een bestaande zaak willen veranderen of uitbreiden vragen een exploitatievergunning aan. Ook als de vergunninghouder niet meer (in de functie van leidinggevende) in dienst is bij de zaak is er een nieuwe vergunning nodig. Wilt u ook alcoholhoudende dranken schenken, dan heeft u ook een Alcoholvergunning nodig.

Informatie over de Alcoholwet aanvragen

Kosten

Kosten 2024:

 • Exploitatievergunning € 701,89
 • Alcoholvergunning € 598,49
 • wijziging van de Exploitatievergunning voor zover het niet houder van de inrichting betreft € 58,49
 • wijziging van de Alcoholvergunning voor zover het niet houder van de inrichting betreft € 58,49
 • vergoeding voor het hebben van een terras op gemeentegrond € 27,50 per m2
Aanvraag

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting vult u het Aanvraagformulier Exploitatievergunning in.
Bij een wijziging van uw exploitatievergunning vanwege een wijziging van de leidinggevende(n) vult u het formulier Wijziging exploitatievergunning in.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons.

Het aanvraagformulier met bijlagen stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

De aanvraag kunt u ook digitaal indienen door het ingevulde formulier met bijlagen toe te sturen naar het e-mailadres: info@papendrecht.nl.

Meenemen

Naast de in de diverse aanvraagformulieren genoemde verplichte bijlagen dient u de volgende gegevens verplicht in te leveren bij uw aanvragen:

 • openingsbalans
 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB met bijlage (niet nodig voor paracommerciële horeca-inrichtingen)
 • een nauwkeurige plattegrond met de oppervlakte en omschrijving van de inrichting van het pand. U vermeldt ook de functies van de ruimten en de oppervlakten
 • voor het terras: een plattegrond met afmetingen en de situatie ten opzichte van de inrichting. Ook foto's en informatie van het meubilair
 • een schriftelijk verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Uit deze verklaring blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen het vestigen van een horeca inrichting en een koop en/of huurovereenkomst waaruit dit blijkt
 • een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevende personen. U heeft als ondernemer geen arbeidsovereenkomst nodig
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van de leidinggevende
 • geprognotiseerde resultatenrekening voor de komende 3 jaar
 • ondernemingsplan (incl. menukaart met prijzen)
 • CV van de vennoten
 • akkoordverklaring vergoeding terras voor horeca-doeleinden

In het kader van het onderzoek Bibob kunnen in een later stadium nog nadere gegevens van u worden gevraagd.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing.