alle meldpunten per pagina

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade geleden en denkt u dat dat door de gemeente komt? Door gebreken in het onderhoud van wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken? Of heeft u schade door een botsing met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar maken

  28 maart 2024
 • Gevonden en verloren voorwerpen

  17 maart 2024

  Heeft u iets gevonden? Of bent u juist iets verloren? Geef dat dan door aan de gemeente. Of lever het gevonden voorwerp in bij de gemeente. Misschien heeft iemand anders uw verloren voorwerp al gevonden. Bij diefstal doet u aangifte bij de politie.

  Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs verloren? Doe dan altijd aangifte bij de balie in het gemeentehuis. Een gevonden paspoort of identiteitskaart moet u altijd direct bij de gemeente afgeven. Om fraude te voorkomen vernietigt de gemeente het paspoort en ID-kaart. Een gevonden rijbewijs levert u ook in bij de gemeente. De gemeente controleert het rijbewijs en in sommige gevallen kan zij het teruggeven aan de rijbewijshouder.

 • Huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast

  19 juli 2023
 • Klacht over gemeentelijk handelen

  Bent u niet tevreden over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente heeft gedaan? Vindt u dat u onvriendelijk bent behandeld? Of doet de gemeente niet wat ze heeft beloofd? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Melding milieubeheer voor bedrijven

  17 mei 2021
 • Meldpunt mensenhandel

  17 oktober 2022

  Mensenhandel komt overal ter wereld voor, ook in Nederland en in Papendrecht. De gemeente werkt samen met hulpverleners uit de zorg en de politie aan het voorkomen, signaleren en stoppen van mensenhandel.

 • Meldpunt openbare ruimte

  06 maart 2024

  Valt u iets op in de openbare ruimte? Overhangend groen, zwerfafval of een losse stoeptegel? Geef het aan ons door.

 • Ongewenst Verhuurgedrag

  12 februari 2024
 • Overlast buren

  17 mei 2021
 • Privacy en informatiebeveiliging

  31 mei 2021
 • Privacyverklaring Gemeente Papendrecht

  Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Verontreiniging oppervlaktewater

  17 mei 2021