Klacht over gemeentelijk handelen

Bent u niet tevreden over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente heeft gedaan? Vindt u dat u onvriendelijk bent behandeld? Of doet de gemeente niet wat ze heeft beloofd? Dan kunt u een klacht indienen.

Het beste bespreekt u uw klacht meteen met degene met wie u in gesprek bent of met de leidinggevende van deze persoon. Vaak kunnen wij u dan direct verder helpen. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Dien dan een klacht in.

Klacht indienen

U kunt uw klacht ook mondeling doorgeven aan de klachtencoördinator. Bel dan 14 078 en vraag naar de klachtencoördinator.

Niet alles is een klacht

  • Valt u iets op in de openbare ruimte? Overhangend groen, zwerfafval of een losse stoeptegel? Geef dan een melding aan ons door.
  • Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
  • Heeft u schade geleden en denkt u dat dat door de gemeente komt? Door gebreken in het onderhoud van wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken? Of heeft u schade door een botsing met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Hoe het werkt

  • Nadat u de klacht heeft ingediend, nodigen wij u uit voor een gesprek. Als uw klacht helemaal duidelijk is, is een gesprek niet nodig.
  • In het gesprek mag u uitleg geven over de situatie. De persoon tegen wie u de klacht heeft ingediend mag dat in het gesprek ook doen.
  • U ontvangt van ons:
    • een verslag van het gesprek (als er een gesprek is geweest).
    • onze reactie op uw klacht.

Niet tevreden over de afhandeling?

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Doe dit binnen een jaar na ontvangst van de reactie van de gemeente.