Ongewenst Verhuurgedrag

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Daardoor kunnen situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.
Via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag brengt de gemeente dit in beeld. Zij doet dit samen met huurders en andere partijen in de stad.

Wilt u iets melden?

Heeft u problemen met uw verhuurder of huisbaas? Dan neemt u zelf de 1e stap en gaat met de verhuurder in gesprek. Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijk of lastig voor u kan zijn. Komt u er na het 1e gesprek samen niet uit? Of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan kunt u hulp vragen aan de sociaal raadsleden van Sterk Papendrecht. Komt u er dan nog steeds niet uit? Dan kunt u een melding bij de gemeente doen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@papendrecht.nl.

Wat doet het meldpunt?

  • Noteren van meldingen die huurders doen en deze in kaart brengen
  • Samen met de huurder kijken naar een mogelijke oplossing
  • Ondersteunen en informeren van huurders
  • In overleg met de huurder het aanspreken van de verhuurder of huisbaas als dat nodig is

Belangrijk!

Meldt u ongewenst verhuurgedrag via info@papendrecht.nl? Zorg dan dat u in uw mail de volgende dingen zet:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • De naam van de verhuurder en zijn of haar contactgegevens
  • Een beschrijving van de klacht 
  • Geef aan of u het probleem heeft besproken met de verhuurder

We gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om.