Belastingen

 • Aanmaning en dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking(en) zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • Binnenhavengeld

  Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van havens in Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht, dan betaalt u daar binnenhavengeld voor. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht werken samen met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Sinds 1 januari 2015 int Havenbedrijf Rotterdam het binnenhavengeld.

 • Geautomatiseerde kwijtschelding

  Geautomatiseerde kwijtschelding kan worden verleend voor de gemeentelijke belastingaanslag Afvalstoffenheffing. Als u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt hoeft u geen kwijtscheldingsformulier in te vullen.

 • Kijk mee bij de waardevaststelling WOZ van uw woning

  Huiseigenaren worden in de gelegenheid gesteld de gegevens van de woning waarin ze zelf wonen te controleren voordat de definitieve WOZ-waarde 2018 wordt vastgesteld. Op deze manier wil de gemeente de dienstverlening aan de inwoners verbeteren.