Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u online aan bij de Digitale Belastingbalie.

Aanvragen (met DigiD)

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur).

Schriftelijk regelen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Wat u moet weten
  • Vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die langer dan 3 maanden geleden is betaald
  • Per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen
Na uw aanvraag
  • Wij beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Daarvoor kijken we naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding gaat u ermee akkoord dat wij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
  • Soms moet u aanvullende informatie opsturen. We nemen contact op als dat nodig is
  • U krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn dat u dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
  • Krijgt u kwijtschelding toegewezen, dan hoeft u dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen automatisch of u nog steeds recht heeft op kwijtschelding