Binnenhavengeld

Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van havens in Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht, dan betaalt u daar binnenhavengeld voor. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht werken samen met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Sinds 1 januari 2015 int Havenbedrijf Rotterdam het binnenhavengeld.

Overzicht havengebied Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht

Nautisch Beheer

Het nautisch beheer van de havens in Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht wordt al sinds 2011 uitgevoerd door de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam.

Website Port of Rotterdam, Nautisch beheer

Recreatievaartuigen

Recreatievaartuigen kunnen terecht in de haven van de Watersportvereniging Papendrecht. Het havengeld betaalt u dan bij deze vereniging.

Tarieven

De tarieven voor binnenhavengeld worden jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. U vindt de tarieven op de website van het Havenbedrijf Rotterdam. U kunt online opgave doen. U kunt ook gebruik maken van automatische incasso of van elektronisch verstuurde facturen.

Met vragen over (jaar)abonnementen belt u de afdeling Havengelden van het Havenbedrijf Rotterdam (010) 252 15 23.

De dag- en weekendbriefjes in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht zijn per 1 januari 2015 vervallen. In plaats daarvan is een weekbriefje gekomen, waarmee u in een groter binnenhavengebied gebruik kunt maken.

Betalen

U doet via de website van het Havenbedrijf Rotterdam opgave van het binnenhavengeld.

Website Port of Rotterdam Binnenhavengeld

Opgave kan voor:

 • 7 dagen
 • 14 dagen
 • Een maand (afhankelijk van het scheepstype)
 • Een kalenderkwartaal
 • Een kalenderjaar 

Als u in dezelfde periode meerdere havens in het volgende binnenhavengebied aandoet, dan hoeft u maar één keer opgave te doen:

 • Rotterdam
 • Vlaardingen (incl. de steigers en kades van de Vopak Terminal)
 • Schiedam
 • Dordrecht
 • Papendrecht
 • Zwijndrecht
Drinkwater

Binnenvaartschepen in het Zeehavengebied Dordrecht en de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht kunnen alleen tegen betaling drinkwater krijgen. Hiervoor belt u waterbedrijf Evides via 010 293 54 72.