Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Eind februari ontvangt u meestal de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking. U krijgt de aanslag via de post of mijn.overheid.nl. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u online bekijken in de Digitale Belastingbalie. Hier regelt u alles rond uw gemeentelijke belastingen en ziet u uw openstaande belastingaanslagen.

Kloppen uw gegevens in de belastingbalie niet? Of heeft u vragen over uw aanslag? Bel ons, wij helpen u graag.

Let op: door de corona-maatregelen kunnen de inloopbijeenkomsten over de gemeentelijke belastingen helaas niet doorgaan. Als ondernemer ontvangt u de aanslag mogelijk later.

Aanslag bekijken (met Digid)

Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur)

Belastingsoorten

Op uw gemeentelijke belastingaanslag kunnen onderstaande belastingen staan. In Papendrecht betaalt u geen hondenbelasting.

Als ondernemer betaalt u eventueel ook de bedrijven investeringszone bijdrage (BIZ).

Betalen, kwijtschelding en bezwaar
Aanslag digitaal ontvangen

Wilt u uw belastingaanslagen voortaan digitaal ontvangen? Dan meldt u zich aan bij Berichtenbox van MijnOverheid (DigiD nodig). Ga naar 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' en selecteer 'Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden'.

Tip: geef via MijnOverheid aan dat u een e-mail wilt krijgen als een bericht in de Berichtenbox klaarstaat.

Besluit tot vermindering

Gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing, scheiding of overlijden van uw partner. Wij verlagen dan uw aanslag voor de volgende afvalstoffenheffing. Betaalt u via automatische incasso? Dan passen wij uw termijnbedrag aan.

Gemeentebelastingen en Basisregistratie Drechtsteden (GBD)

GBD is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. GBD heft en int gemeentelijke belastingen en voert de wet WOZ voor de gemeente uit. De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke belastingen inwoners betalen en hoe hoog de belasting is.