Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijn.overheid.nl. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. Bel ons op 14 078  (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur) als u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Aanslag bekijken (met DigiD)
 

Wat u moet weten
 • Gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
 • Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u rioolheffing aan de gemeente Papendrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
 • Als u door een chronische ziekte of handicap veel medisch afval heeft, maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container. U kunt dan de regeling tegemoetkoming medisch afval aanvragen. Met deze regeling betaalt u een vast bedrag aan afvalstoffenheffing, dat overeenkomst met de kosten voor een gemiddeld huishouden
 • Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf
Kosten

Sinds dit jaar geldt het recycle-tarief. Wij houden bij hoe vaak u afval aanbiedt. U betaalt naast een vast bedrag ook een bedrag per aangeboden afvalzak of afvalbak. Op basis van deze gegevens krijgt u het jaar erna een rekening. We verwerken dit dus in uw aanslag van volgend jaar.

Vast tarief

 • u woont alleen: € 290,-
 • u woont met 2 personen: € 312,-
 • u woont met 3 of meer personen: € 360,-

Variabel tarief

Als u gebruik maakt van een ondergrondse container, betaalt u per keer dat u de klep van de container opent:

 • klepopening voor restafvalzakken tot 30 liter: € 0,75
 • klepopening voor restafvalzakken tot 60 liter: € 1,50

Als u een eigen restafvalbak heeft, betaalt u per keer dat u deze aan de weg zet:

 • afvalbak 140 liter (kleine bak): € 3,50
 • afvalbak 240 liter (grote bak): € 6,-

Variabel tarief - tegemoetkoming medisch afval

Als u de regeling tegemoetkoming medisch afval heeft, betaalt u naast het vaste deel afvalstoffenheffing een bedrag van € 39,- voor het aanbieden van uw restafval. Dit komt overeen met 26 stortingen.

Betalen, kwijtschelding en bezwaar