Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijn.overheid.nl. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

Aanslag bekijken (met DigiD)

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur).
 

Kosten

U betaalt per huishouden. Het maakt niet uit uit met hoeveel mensen u woont.

Tarief 2021: € 327,-

Wat u moet weten
  • Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Papendrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
  • Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf
Betalen, kwijtschelding en bezwaar