Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Papendrecht

Een BIZ begint met een initiatief van ondernemers en eigenaren die gezamenlijke activiteiten willen organiseren. De initiatiefnemers verzoeken de gemeente om mee te werken aan een BIZ. De gemeenteraad stelt vervolgens een belastingverordening BIZ vast. Daarna organiseert de gemeente een wettelijk verplichte stemming onder de betrokkenen. Alleen bij voldoende draagvlak komt de BIZ tot stand, treedt de belastingverordening in werking en wordt gedurende maximaal vijf jaar een BIZ-bijdrage geheven van de ondernemers en eigenaren in het gebied. 

In het centrum van Papendrecht is per 1 januari 2023 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Lees hier het nieuwsbericht.

Elke eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand betaalt jaarlijks de BIZ-bijdrage en de opbrengst wordt jaarlijks in de vorm van subsidie door de gemeente overgemaakt naar de Stichting BIZ Centrum Papendrecht. De stichting voert het activiteitenplan uit. Het voordeel van de BIZ is dat alle ondernemers verplicht meebetalen (er zijn geen free riders). Het is immers een belasting.

U betaalt deze bijdrage via de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal ontvangt u deze aanslag eind februari via de post of e-mail. Bel ons op 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur) als u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Kosten

Het tarief voor een eigenaar hangt af van de WOZ-waarde die het bedrijfspand had in 2022. 

1.Het reguliere tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt:

  • voor de eigenaar 0,35% van de WOZ-waarde
  • voor de gebruiker per belastingobject € 750,-

2. Het gereduceerde tarief geldt als sprake is van een (administratie) kantoor, opslag- en distributieruimte of praktijkruimte en het gebruik niet is gericht op directe verkoop van goederen en commerciële diensten aan klanten. 

  • voor de eigenaar 0,175% van de WOZ-waarde
  • voor de gebruiker per belastingobject € 375,-
Wat u moet weten
  • U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand (lees: belastingobject) in de bedrijveninvesteringszone. U betaalt voor het hele jaar. U krijgt geen geld terug als u in de loop van het jaar geen gebruiker en/of eigenaar meer bent.
  • De BIZ Centrum Papendrecht heeft een looptijd van 5 jaar en loopt tot en met 2027.
Betalen en bezwaar maken
  • De BIZ-bijdrage kan op verzoek in 10 keer via automatische incasso betaald worden. Het bedrag zelf overmaken kan ook.U  kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage
  • Bezwaar maken kan binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Gebruik het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen. U stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht