Wonen en wijken

 • Grondwater

  Informatie over grondwater, grondwateroverlast en hoe die kan worden verholpen.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  De gemeente heeft een Digitaal Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen. Hier kunnen huurders klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas melden.

 • Opkoopbescherming

 • Politiekeurmerk Veilig Wonen

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 50% minder kans op een geslaagde inbraak! Het is niet slechts een middel tegen inbraken, het keurmerk gaat ook criminaliteit en overlast in de buurt tegen.

 • Rampen en Crisis

  Als u de sirene hoort gaat u direct naar binnen. Vervolgens sluit u de ramen en deuren. U sluit ook alle ventilatiekanalen en –roosters. Daarna zet u de televisie, radio of computer aan.

 • Rampenbestrijding

  Het bestrijden van rampen en zware ongevallen wordt verricht door de brandweer in samenwerking met politie en andere hulpverleningsinstellingen. Om rampen en calamiteiten te voorkomen wordt voor risicovolle inrichtingen (bedrijven die bijvoorbeeld werken met gevaarlijke en/of brandgevaarlijke stoffen) een rampbestrijdingsplan opgesteld.

 • Rioolaansluiting

  U bent als eigenaar van de woning of pand ook eigenaar van uw gehele rioolaansluiting. De gemeente Papendrecht verzorgt uw rioolaansluiting in de openbare ruimte, op uw kosten. Voor de uitvoering van de rioolaansluiting op uw eigen terrein moet u zelf zorg dragen.

 • Rioolonderhoud

  Riolering is onmisbaar in onze moderne maatschappij. Het zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de bebouwde gebieden. De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool en de huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de huisaansluitingen. Hieronder leest u meer over het onderhoud van het riool.

 • Risicokaart

  De risicokaart geeft inzicht in de risico’s in uw omgeving. Denk aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, de aanwezigheid van een LPG-station of aan plekken waar water tot overlast kan leiden. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw directe leef-, woon- en werkomgeving. De risicokaart wordt onderhouden door de Provincie Zuid-Holland en bevat gegevens van alle overheden.

 • Starterslening

  Starters op de woningmarkt kunnen bij de gemeente Papendrecht een starterslening aanvragen. Met een starterslening wordt het kopen van een eerste huis makkelijker. De starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen de prijs van het huis en de normale lening (hypotheek).

 • Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

  Als eigenaar mag u uw leegstaande woning in bepaalde situaties onder voorwaarden tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat. Wanneer u uw woning wilt verhuren, dient u hiervoor toestemming te vragen van uw hypotheekverstrekker.