Starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen bij de gemeente Papendrecht een starterslening aanvragen. Met een starterslening wordt het kopen van een eerste huis makkelijker. De starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen de prijs van het huis en de normale lening (hypotheek). Een starterslening komt bovenop de normale lening (de hypotheek). Daan de Waijer van SVn vertelt in dit filmpje meer over de starterslening.

Voor wie is het?

U kunt een starterslening aanvragen als u:

 • een woning koopt in Papendrecht of deze op een andere manier in uw bezit krijgt 
 • de woning die u aankoopt een maximale koop- of aanneemsom van 75% heeft van de op het moment van aanvragen geldende kostengrens van NHG. In 2024 is dat €435.000
 • minimaal 1 jaar in Papendrecht woont of minimaal 10 jaar van uw leven in Papendrecht heeft gewoond 
 • minimaal 18 jaar en niet ouder dan 35 jaar bent op het moment van de aanvraag. De peildatum is de datum van binnenkomst van uw aanvraag bij de gemeente Papendrecht 
 • nog geen woningeigenaar bent en dat ook niet eerder bent geweest. Deze eis geldt ook voor een eventuele partner 
 • zelf in de woning gaat wonen.
Hoe werkt het?

Iedere starterslening heeft een looptijd van 30 jaar. Alleen de aanstaande eigenaar van de woning is aanvrager en bij aanvang schuldenaar. In het begin betaalt de starter geen rente en aflossing voor de starterslening. Na drie jaar wordt getoetst of de starter/koper meer is gaan verdienen en ‘betaalcapaciteit’ heeft om rente en/of aflossing te betalen. Is dat niet het geval, dan blijft de starterslening rente- en aflossingsvrij. Eenzelfde toets volgt na 6, 10 en 15 jaar na start van de lening. Zodra bij een toets blijkt dat het inkomen van de starter het toelaat, gaat hij/zij rente en aflossing betalen voor de starterslening. Na 30 jaar is een behoorlijk deel van de eerste hypotheek afgelost en kan door het verhogen/oversluiten van de eerste hypotheek geld worden vrijgemaakt om het restant van de starterslening in één keer af te lossen.
De totale financiering van het huis van een starter met starterslening bestaat uit twee delen: een normale hypotheek en de starterslening. Naast de starterslening heeft de starter dus een hypotheek nodig. Die hypotheek kan hij/zij afsluiten bij de hypotheekverstrekker van zijn/haar keuze.

Voorbeeld

In dit voorbeeld heeft de starter voor de koop van een huis een hypotheek van € 165.000,- nodig. De starter en zijn/haar partner hebben een jaarinkomen van € 25.000 en € 10.000. Met dit gezamenlijke inkomen kunnen zij bij de bank een hypotheek van € 134.000 krijgen. De Starterslening bedraagt dan € 31.000.
Hierover betalen zij de eerste drie jaar geen rente en aflossing.
U kunt hier een indicatie krijgen hoeveel uw starterslening kan bedragen.

Maximaal bedrag

U kunt een starterslening krijgen tot maximaal 20 % van de aankoopsom met een maximum leenbedrag van € 35.000,-.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

De gemeente biedt via het SVn de starterslening aan. Op de website van het SVn leest u meer informatie over onder andere:

 • de lening
 • de rentepercentages
 • afsluitkosten bij het afsluiten van de hypotheek.
Aanvraag

Vraag hier de starterslening aan. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om de aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Behandeling van de aanvraag

De gemeente behandelt de binnengekomen aanvraag. Het proces van aanvragen gaat als volgt:

 • De gemeente controleert uw aanvraag aan de hand van de Verordening Starterslening Gemeente Papendrecht. U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief
 • Als u een toewijzingsbrief krijgt, kunt u de starterslening digitaal aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)
 • Op de website www.svn.nl dient u de aanvraag digitaal in. Hiervoor heeft u de toewijzingsbrief van de gemeente nodig
 • In het vak Vul uw woonplaats in tikt u Papendrecht en daarna klikt u op 'Bekijk leningen'
 • Kies dan voor het thema Eerste woning kopen en klik op het digitale aanvraagformulier van de lening. U moet hier de ontvangen toewijzingsbrief bijvoegen.
 • De toewijzing is 8 weken geldig. U moet de starterslening daarom binnen 8 weken na ontvangst van de brief aanvragen
 • SVn voert onder andere een financiële controle uit om te bepalen of u een starterslening kunt krijgen. SVn bepaalt ook de definitieve hoogte van de starterslening.
 • SVn verzorgt ook de administratie van uw starterslening
 • Het beschikbare subsidiegeld is beperkt. Als het beschikbare subsidiegeld op is, wijzen wij uw aanvraag af
 • De aanvragen handelen wij op datum van binnenkomst af.
Beslissing op uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na de dag waarop u de aanvraag bij de gemeente heeft ingediend, antwoord van ons. 
Voor de procedure en beslistermijnen van Svn, verwijzen we u graag door naar hun website

Let op: wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als u een aanvraag indient die niet alle gegevens bevat om de aanvraag te kunnen beoordelen, geven wij u maximaal 4 weken de tijd om de aanvraag volledig te maken.

Aanvullende informatie

Voor de aanvraag starterslening stuurt u de volgende informatie digitaal mee:

 • het ondertekende koopcontract of de aanneemovereenkomst van de woning (verplicht).

Houdt voor het aanvragen van een starterslening rekening met bijkomende kosten voor:

 • het afsluiten van een starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (zie de website van het SVn voor de actuele afsluitkosten)
 • borgtochtprovisie NHG (Nationale Hypotheek Garantie) (wordt ingehouden op leenbedrag)
 • notariskosten voor het opstellen van een hypotheek
 • eventuele taxatiekosten

Wij raden u aan de informatie en voorwaarden voor de starterslening te lezen voor u een aanvraag indient. Deze informatie en voorwaarden vindt u op de website van het SVn.

Meer informatie vindt u op:   

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sascha van den Brink via telefoonnummer 14 078 of via ons contactformulier.