Starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen bij de gemeente Papendrecht een starterslening aanvragen. Met de starterslening kunt u een extra hypotheek krijgen tot maximaal 20% van de aankoopsom en een maximaal leenbedrag van € 35.000.

Starterslening aanvragen

Voor wie is de starterslening?

 • U bent op moment van aanvraag van de lening minimaal 18 jaar en niet ouder dan 35 jaar.
 • U koopt een woning in Papendrecht of krijgt deze op een andere manier in uw bezit.
 • U bent nog nooit eigenaar van een woning geweest. Dit geldt ook voor uw partner.
 • De prijs van de woning is op het moment van aanvraag van de lening € 326.250 of lager.
 • U woont minimaal 1 jaar in Papendrecht of u heeft minimaal 10 jaar van uw leven in Papendrecht gewoond.
 • U gaat zelf in de woning wonen.

Het moment van aanvraag van de lening is de datum waarop uw aanvraag bij ons binnenkomt.

Lees alle voorwaarden in de Verordening Starterslening.

Hoe werkt de aanvraag?

 • U vraagt een maximale hypotheek aan bij een hypotheekverstrekker naar keuze.
 • U vraagt de starterslening bij ons aan. U heeft daarbij nodig:
  • Een financieringsvoorstel
  • Het ondertekende koopcontract of de aanneemovereenkomst van de woning
 • Wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen 8 weken een brief van ons waarin u kunt lezen of we uw aanvraag toe- of afwijzen.
 • Als u een toewijzingsbrief heeft gekregen, vraagt u de lening aan bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Doe dit binnen 8 weken. Hiervoor heeft u de toewijzingsbrief nodig.
 • De SVn:
  • controleert of u een starterslening kunt krijgen en bepaalt de hoogte van de lening.
  • verzorgt de administratie van uw starterslening.

Let op: De gemeente heeft een bepaald bedrag voor startersleningen. Als dit bedrag op is, wijzen wij uw aanvraag af. We behandelen aanvragen in de volgorde waarin ze bij ons binnenkomen.

Hoe werkt de starterslening?

 • De looptijd van de starterslening is 30 jaar.
 • In de eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing.
 • Na 3, 6, 10 en 15 jaar controleert de SVn of u voldoende inkomen heeft om rente en/of aflossing te betalen.
 • Zodra uit de controle blijkt dat u voldoende inkomen heeft, gaat u rente en/of aflossing betalen.
 • Na 30 jaar kunt u het restant van de starterslening in één keer aflossen. Bijvoorbeeld door het verhogen of oversluiten van de eerste hypotheek.

Rekenvoorbeeld

Een starter heeft voor de koop van een huis een hypotheek van € 165.000 nodig. De starter en zijn/haar partner hebben een jaarinkomen van € 25.000 en € 10.000. Met dit gezamenlijke inkomen kunnen zij bij de bank een hypotheek van € 134.000 krijgen. De Starterslening bedraagt dan € 31.000. Over de starterslening betalen zij de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

Doe een proefberekening hoe hoog uw starterslening kan zijn

Kosten

Op de website van de SVn leest u welke kosten u maakt voor een starterslening (naar beneden scrollen).

Meer informatie