Rioolverstopping

De riolering kan verstopt raken of stankoverlast geven. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hoofdriool. U bent zelf verantwoordelijk voor uw huisaansluiting tot het hoofdriool. Een verstopt doucheputje, wasbak of toilet moet u zelf, voor eigen rekening (laten) oplossen. Omdat van tevoren niet duidelijk is waar de verstopping zit, moet u het ontstoppingsstuk op of bij de erfgrens (laten) opgraven.

Hoe het werkt

 • Het ontstoppingsstuk zit vaak bij de erfgrens van uw tuin en de stoep. U kunt het ontstoppingsstuk zelf opzoeken of een ontstoppingsbedrijf inschakelen. U betaalt de kosten zelf.
 • Staat er water in het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping in het gemeentelijke deel van het riool. Geef de verstopping aan ons door via een melding of bel 14 078.
 • Is het ontstoppingsstuk leeg? Dan zit de verstopping in uw eigen deel van het riool en moet u de verstopping zelf oplossen. U kunt daarvoor een ontstoppingsbedrijf laten komen. U betaalt de kosten zelf.

Toestemming nodig voor graven in de openbare ruimte

Kan het ontstoppingsbedrijf de verstopping alleen oplossen door (een deel van) de aansluiting op te graven? Dan heeft u wel toestemming van de gemeente nodig. Doe daarvoor een melding of bel 14 078.

Geeft de gemeente toestemming? Dan doet de uitvoerende partij eerst een KLIC-melding.

Kosten

 • Het melden van een verstopt gemeenteriool is gratis.
 • Kosten voor het oplossen van een verstopping in uw eigen deel van het riool zijn voor uw eigen rekening.
 • Als u kunt bewijzen dat de problemen gekomen zijn door de groei van wortels van een boom van de gemeente dan zijn de kosten voor de gemeente. Bel dan 14 078, zodat wij de situatie kunnen komen beoordelen.

Tips tegen stankoverlast

 • Zorg dat er water in de zwanenhals van elke afvoer staat.
 • Draai de aansluitingen van het witgoed goed aan.
 • Zorg ervoor dat alle randen van de toiletpot goed gekit zijn.
 • Zorg ervoor dat alle leidingen door de vloer goed gekit zijn.
 • Zorg ervoor dat uw aansluitingen geen breuken hebben.

Merkt u stank in de buitenruimte? Doe dan een melding of bel 14 078.