Rioolonderhoud

Riolering is onmisbaar in onze moderne maatschappij. Het zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de bebouwde gebieden. De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool en de huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de huisaansluitingen. Hieronder leest u meer over het onderhoud van het riool.

Hoofdriool en rioolaansluiting

Een rioolaansluiting (ook wel bekend als huisaansluiting) is de buis tussen het waterafvoersysteem in uw woning of pand en het gemeentelijk rioolstelsel (hoofdriool). Bij woningen met een tuin ligt de rioolaansluiting gedeeltelijk op eigen terrein en gedeeltelijk in de openbare ruimte. Bij woningen zonder tuin ligt de rioolaansluiting geheel in de openbare ruimte. U kunt dit op onderstaande tekening zien. Ook al ligt een gedeelte van uw rioolaansluiting in de openbare ruimte, het hoort toch bij uw woning of pand. U bent als huiseigenaar dus eigenaar van de gehele rioolaansluiting. Zie hiervoor de tekst van de artikelen 3:4 en 5:3 van het Burgerlijk Wetboek.

U bent als eigenaar van de woning of pand verantwoordelijk voor het onderhoud van de gehele rioolaansluiting.

 

 

Verstoppingen

Iedere woning of pand is door middel van een rioolaansluiting aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. U bent als huiseigenaar verantwoordelijk voor de gehele rioolaansluiting. Omdat van tevoren niet duidelijk is waar de verstopping zich bevindt moet het ontstoppingsstuk op/ter hoogte van de erfgrens worden opgegraven. Stappenplan bij het opsporen van de verstopping:

 • Lees eerst de folder "riolering in uw bedrijfspand" of de folder "huisaansluitingen riolen in Papendrecht"
 • Zoek de ontstoppingsstuk op. Op deze plek kunt u in de rioolaansluiting kijken. Bij woningen of panden zit de ontstoppingsput vaak bij de erfgrens van uw tuin en het trottoir. Het opzoeken van de ontstoppingsstuk kunt u zelf doen of u kunt een loodgieter/aannemer inschakelen, deze kosten zijn voor u.
 • Constateer bij het ontstoppingsstuk welk deel van de leiding vol of leeg is.
 • Is het gedeelte van de leiding, inclusief ontstoppingsstuk, tot aan het hoofdriool leeg dan zit de verstopping in de rioolaansluiting die van uw eigen terrein of in/onder uw woning. U verhelpt het probleem zelf of u vraagt een loodgieter/aannemer, de daaraan verbonden kosten komen voor uw rekening.
 • Als uit onderzoek blijkt dat de verstopping alleen opgelost kan worden door (een deel) van de aansluiting op te graven, dan heeft het ontstoppingsbedrijf wel toestemming van de gemeente nodig om te mogen werken/graven in de openbare ruimte. Schakel in dit geval de gemeente in via een melding via Meldpunt. In het geval dat u een urgent probleem heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 14 078. Mocht het probleem zich buiten deze kantooruren voordoen, dan verzoeken wij u de verstopping altijd door middel van een ontstoppingsactie in de rioolaansluiting proberen te verhelpen en daarna de gemeente binnen kantooruren te bellen via 14 078 om u verder van dienst te zijn.
 • Als de gemeente toestemming heeft gegeven om te mogen werken/graven in de openbare ruimte, moet de uitvoerende partij voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een zogenaamde KLIC-melding doen om te weten te komen of er kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn (KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum). In verband met de veiligheid mogen er geen onbevoegden aan het hoofdriool werken.
 • Alle reparatiekosten zijn voor de eigenaar van de rioolaansluiting. Alleen wanneer de problemen aantoonbaar veroorzaakt zijn door ingroei van wortels van een gemeenteboom e.d. dan zijn de kosten voor de gemeente. In het laatste geval moet de gemeente hierover direct ingelicht worden om de situatie ter plaatse te beoordelen.
Klachten

Voor klachten over stank in uw woning kunt u zelf een aantal zaken doorlopen om het probleem te verhelpen:

 • Controle van de zwanenhalzen (deze moeten gevuld zijn met water)
 • Aandraaien van de aansluitingen van het witgoed
 • Ervoor zorgen dat alle randen van de toiletpot goed gekit zijn (hetzelfde geldt voor de leidingen door de vloer)
 • Controle van alle aansluitingen op breuken

Mocht u na bovenstaande acties nog steeds last hebben van stank in uw woning, dan verzoeken wij u contact op te nemen met een loodgieter. Voor aanvullende vragen, klachten over stank in de buitenruimte, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage en rioolverstoppingen kunt u een melding doen via het Meldpunt of via telefoonnummer 14 078. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u bij rioolaansluiting.

Wetgeving