Opkoopbescherming

Wilt u in Papendrecht een huis kopen om het te verhuren? Vanaf 5 juli 2023 is dit niet meer toegestaan. We noemen dit 'opkoopbescherming'. Dit houdt in dat u als nieuwe eigenaar van een woning verplicht bent om er zelf in te wonen. U mag de woning 4 jaar lang niet verhuren.  Er zijn een aantal uitzonderingen. Wanneer u denkt dat u onder een uitzondering valt, moet u een vergunning aanvragen om uw huis te verhuren. 

Welke woningen vallen onder de opkoopbescherming?

Een woning valt onder de opkoopbescherming als:

  • De woning op of na 5 juli 2023 van eigenaar is veranderd. Let op, hier geldt de datum van inschrijving in de openbare registers (Kadaster).
  • De woning in de periode vóór de inschrijving in de openbare registers (Kadaster) korter dan 6 maanden verhuurd was. Is de woning in de 6 maanden vóór de inschrijving in de openbare registers (Kadaster) niet verhuurd geweest? Dan geldt ook de opkoopbescherming.
  • De WOZ-waarde van de woning bedraagt niet meer dan de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (€ 405.000 in 2023)

Uitzonderingen

In de volgende situaties valt uw woning niet onder de opkoopbescherming. U hoeft dan geen vergunning aan te vragen om uw huis te verhuren:

  • U heeft uw woning vóór 5 juli 2023 gekocht. De datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering is hiervoor leidend.
  • U koopt een woning waarin op dat moment al langer dan 6 maanden ononderbroken huurders wonen.
  • U koopt een woning boven de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (€ 405.000 in 2023).

Verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen

Als uw woning onder de opkoopbescherming valt, mag u uw woning volgens de Huisvestingsverordening niet verhuren. U mag met een vergunning uw woning wel verhuren in de volgende gevallen: 

  • U verhuurt aan uw 1e - of 2e graad familielid.
  • U woont al minimaal 1 jaar in uw woning en wil deze voor maximaal 12 maanden verhuren. Daarna gaat u zelf minimaal 12 maanden opnieuw in uw woning wonen.
  • Uw woning is onderdeel van een winkel- of bedrijfspand.
  • Voor onzelfstandige kamerverhuur ingeval een vergunning is verleend voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte zoals bedoeld in de Reparatie Beheersverordening Papendrecht en/of een exploitatievergunning voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is verleend.

Voor de bovengenoemde gevallen dient u dus altijd een vergunning opkoopbescherming aan te vragen via het onderstaande formulier. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit.

Aanvraagformulier verhuurvergunning opkoopbescherming (pdf 360 kB)