Rioolaansluiting

Een rioolaansluiting (ook bekend als huisaansluiting) is een verbinding tussen uw woning of pand en het gemeentelijke rioolstelsel (ook bekend als hoofdriool). Een rioolaansluiting is bedoeld om het huishoudelijk verontreinigd afvalwater of overtollig hemelwater of grondwater af te voeren. U bent als eigenaar van de woning of pand ook eigenaar van uw gehele rioolaansluiting. De gemeente Papendrecht verzorgt uw rioolaansluiting in de openbare ruimte, op uw kosten. Voor de uitvoering van de rioolaansluiting op uw eigen terrein moet u zelf zorg dragen.

U hebt een rioolaansluiting nodig wanneer u voor het eerst uw woning of pand wil aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel. Aannemers die voor het lozen van bronneringswater een tijdelijk lozingspunt op het gemeentelijke vuilwaterriool willen aanvragen, maken eveneens gebruik van het aanvraagformulier rioolaansluitingen en voegen aanvullende gegevens toe van de te verwachten hoeveelheden te lozen bronneringswater. Lozen op het vuilwaterriool van de gemeente wordt alleen toegestaan als lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is. Deze mogelijkheid dient eerst onderzocht te worden. Voor lozen op oppervlaktewater is toestemming van het Waterschap Rivierenland vereist.

Kosten

De kosten voor het aansluiten van uw woning of pand op het gemeentelijk rioolstelsel worden per aanvraag berekend. Het gaat om de kosten voor de aanleg in de gemeente grond. De kosten zijn gebaseerd op de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht. De kosten betaald u via een aanslag.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een rioolaansluiting dient u een verzoek in bij de gemeente Papendrecht, door middel van het aanvraagformulier "rioolaansluiting". Het formulier kunt u inleveren bij de balie of per post opsturen naar:

Gemeente Papendrecht:
Afdeling Beheer en Uitvoering
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

De rioolaansluiting is ook digitaal aan te vragen, klik hier.

Meesturen

U stuurt met uw aanvraagformulier een rioleringstekening (in tweevoud) mee waarop duidelijk het leidingenverloop binnen het pand (dat is inclusief gegevens van materiaal en hoogteligging) en het perceel wordt weergegeven en de aard van het stelsel.

Afhandelen

De doorlooptijd is circa 8 weken. Na ontvangst van het aanvraagformulier is de doorlooptijd als volgt:

  • Binnen zes weken krijgt u van de gemeente antwoord op uw aanvraag
  • U verleent binnen vijf werkdagen opdracht aan de gemeente voor aanleg van uw rioolaansluiting
  • Binnen vijf dagen nadat wij uw opdracht hebben ontvangen nemen wij met u contact op om de uitvoering met u in te plannen
  • Voor de aanleg van de rioolaansluiting ontvangt u een aanslag
Werkzaamheden door de gemeente

De gemeente verzorgt de rioolaansluiting vanaf het gemeentelijk rioolstelsel tot 0,5 meter op uw erf of tot de gevel van het pand als het pand direct grenst aan de perceelgrens. Op het gedeelte dat de gemeente verzorgt wordt een ontstoppingsput aangebracht.

Wijzigen van de rioolaansluiting

Als uw rioolaansluiting, op eigen terrein wilt veranderen door bijvoorbeeld deze te verleggen op te hogen hebt u geen toestemming van de gemeente nodig. Als u werkzaamheden aan uw rioolaansluiting in de openbare ruimte wilt uitvoeren, dan hebt u voor het graven in de openbare ruimte toestemming van de gemeente nodig. Lees meer over het krijgen van toestemming bij "kabels en leidingen plaatsen in openbare grond". De gemeente voert de werkzaamheden uit op uw kosten. Deze kosten zijn werkgerelateerde kosten.

Een tijdelijke rioolaansluiting aanvragen

Een tijdelijke rioolaansluiting is bestemd voor tijdelijke bebouwing (bouwkeet, e.d.) die voor een aan te geven periode wordt verleend. Deze periode is wel aan een maximum gebonden, namelijk maximaal drie jaar. Het aanvragen van een tijdelijke rioolaansluiting doet u door middel van het aanvraagformulier "rioolaansluiting".