Rekenkamercommissie Papendrecht

De missie van de Rekenkamercommissie Papendrecht is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren.

 • Samenstelling Rekenkamercommissie

 • Uitleg van de regels

 • Onderzoeken

  Onderzoeken en rapportages van de Rekenkamercommissie.

 • Financiën

 • Jaarverslagen

  In jaarverslagen wordt aandacht besteed aan de door de Rekenkamercommissie gepresenteerde onderzoeken en daaruit voortvloeiende acties. Ook wordt in jaarverslagen meestal vooruit gekeken naar werkzaamheden en geplande onderzoeken voor het het komende kalenderjaar.

 • Jaarplannen

  In het jaarplan geeft de Rekenkamercommissie jaarlijks aan welke onderwerpen zij het komende jaar onderzoekt. Onderzoeken leiden tot rapporten met bevindingen en (waar mogelijk) aanbevelingen. Het jaarplan is bedoeld als beknopt overzicht van uit te voeren onderzoeksactiviteiten.