Rekenkamer Papendrecht

De Rekenkamer van Papendrecht ondersteunt de gemeenteraad bij haar kader stellende en controlerende rol. Dit doet de Rekenkamer door het uitvoeren van onderzoeken. Volgens de Gemeentewet onderzoekt de Rekenkamer de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek en presenteert haar resultaten aan de gemeenteraad. Het is van belang dat het onderzoek zinvol is voor de gemeenteraad. Daarom gaat de Rekenkamer regelmatig in gesprek met raadsleden over de wensen in de raad.