Financiën

De Rekenkamer beschikt volgens de lopende begrotingen van de gemeente jaarlijks over €  33.000,- voor haar werkzaamheden.