Financiën

De Rekenkamercommissie beschikt volgens de lopende begrotingen van de gemeente jaarlijks over €  40.000,- voor uitvoering van onderzoeken en € 22.000,- voor administratie e.d. (doorberekening van kostenplaatsen, kosten vergaderingen, en uren van ambtelijke inzet).