Jaarverslagen, jaarplannen en onderzoeken

De Rekenkamercommissie blikt in haar jaarverslagen terug op de onderzoeken die zijn uitgevoerd en overige activiteiten. In het jaarplan blikt de Rekenkamercommissie vooruit.

Jaarverslag Rekenkamercommissie Papendrecht 2020-2021

Bent u nieuwsgierig naar andere jaarverslagen of jaarplannen? Deze kunt u opvragen via griffie@papendrecht.nl.