Jaarverslagen, jaarplannen en onderzoeken

Jaarverslagen

De Rekenkamercommissie blikt in haar jaarverslagen terug op de onderzoeken die zijn uitgevoerd en overige activiteiten.
In het jaarplan blikt de Rekenkamercommissie vooruit. 

Jaarverslag Rekenkamercommissie Papendrecht 2022

Bent u nieuwsgierig naar andere jaarverslagen of jaarplannen? Deze kunt u opvragen via griffie@papendrecht.nl.

Onderzoek 2022

Onderzoek Van groei naar beheergemeente.

De rekenkamercommissie Papendrecht kwam in september 2022 met het onderzoek: "Van groei naar beheergemeente".
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Is de raad voldoende in staat, of wordt in staat gesteld, om afwegingen te maken over wat een passend voorzieningenniveau is voor Papendrecht?

Raadsbesluit

In de raadsvergadering van 29 september 2022 nam de gemeenteraad het besluit om de aanbevelingen over te nemen en de uitvoering daarvan te evalueren. 

 

Onderzoek 2020

Onderzoek Doorwerking: Evaluatie van tien jaar rekenkameronderzoek in Papendrecht.

De Rekenkamercommissie kwam in mei 2020 met het  onderzoeksrapport: "Evaluatie van tien jaar rekenkameronderzoek in Papendrecht".
De centrale vraag van het onderzoek luidt: 
Hoe kunnen de onderzoekprocessen, de –producten en de effecten ervan beoordeeld worden en wat kan daarvoor worden geleerd voor de rol, samenstelling en toekomst van de rekenkamercommissie?

Raadsbesluit

In de raadsvergadering van 18 februari 2021 nam de gemeenteraad het besluit om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport gedeeltelijk te onderschrijven.