Jaarverslagen, jaarplannen en onderzoeken

Jaarverslagen

De Rekenkamer blikt in haar jaarverslagen terug op de onderzoeken die zijn uitgevoerd en overige activiteiten.
In het jaarplan blikt de Rekenkamer vooruit. 

Jaarverslag Rekenkamer Papendrecht 2022

Bent u nieuwsgierig naar andere jaarverslagen of jaarplannen? Deze kunt u opvragen via griffie@papendrecht.nl.

Onderzoek 2023

Onderzoek duurzaamheidsbeleid               
De rekenkamer Papenrecht heeft in oktober 2023 het rapport 'Onderzoek duurzaamheidsbeleid gepresenteerd aan de raad. De onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre is het beleid van de gemeente Papendrecht doeltreffend en doelmatig om al haar energiedoelstellingen te bereiken en, indien het huidige beleid niet toereikend is, welke stappen kunnen er dan wel gezet worden, en in hoeverre is de ambtelijke organisatie in staat het duurzaamheidsbeleid te realiseren?

Raadsbesluit
In de raadsvergadering van 2 november 2023 heeft de raad o.a. het besluit  genomen de in het rekenkamerrapport verwoorde conclusies en aanbevelingen over te nemen. 

Bent u nieuwsgierig naar onderzoeken van de rekenkamer van voorgaande jaren? Deze kunt u opvragen via griffie@papendrecht.nl