Uitleg van de regels

Verordening en reglement van orde

De Rekenkamercommissie functioneert op basis van het Reglement van Orde van de Rekenkamer en de Verordening op de Rekenkamer.