Uitleg van de regels

Verordening en reglement van orde

De Rekenkamercommissie functioneert op basis van het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie en de Verordening op de Rekenkamercommissie.