Huisvesting VO

Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren. Op deze pagina leest u alles over het haalbaarheidsonderzoek over toekomstige huisvesting van middelbare scholen in Papendrecht.

Raadsbesluit over volgende stap huisvesting voortgezet onderwijs


Dinsdagavond 9 november heeft de gemeenteraad besloten om scenario 2 uit het haalbaarheidsonderzoek (getiteld "twee keer één") verder uit te werken. Dat is het scenario waarin beide middelbare scholen een eigen plek in de gemeente houden, waar alle leerwegen dicht bij elkaar zijn of blijven. Dus het Willem de Zwijgercollege aan de Van der Palmstraat, en CSG De Lage Waard aan de Vijzellaan. De locatie aan de Douwes Dekkerlaan – waar nu het VMBO van CSG De Lage Waard is gehuisvest - komt te vervallen. Op die plek komen nieuwe woningen.

Beide scholen een eigen plek Het idee van een grote campus wordt dus niet uitgewerkt (scenario 4). Dit sluit aan bij de wensen en aandachtspunten die we hebben opgehaald tijdens de inloopmomenten op de beide scholen.

Waarom investeren toekomstige huisvesting? De gemeente heeft een wettelijk zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Het bieden van onderdak aan het voortgezet onderwijs houdt Papendrecht bovendien op de kaart als 'onderwijsgemeente'. Hier hebben het bedrijfsleven, de lokale economie en uiteraard de jeugd zelf belang bij.

Wat is er besloten? De gemeenteraad koos unaniem voor het uitwerken van het scenario "Twee keer één". Er moeten alleen nog een aantal zaken met betrekking tot de betaalbaarheid van toekomstige huisvesting extra worden uitgezocht.

Hoe gaat het nu verder? De gemeente gaat aan de slag met de gebiedsontwikkeling van de Douwes Dekkerlaan. De inpassing van de school- en sportgebouwen op de twee VO-locaties kan nog op veel verschillende manieren. Het scenario "Twee keer één" wordt uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp waarin aandacht is voor duurzaamheid, groen en water. Dit doen we in nauw overleg met de scholen. We betrekken tijdig de maatschappelijke organisaties en omwonenden.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg dan de berichtgeving op deze projectpagina. 
Vragen, aandachtspunten en suggesties kunt u sturen naar huisvestingvo@papendrecht.nl.
 

 

Inloopmomenten over scenario's toekomstige huisvesting voortgezet onderwijs goed bezocht


Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de scholen passen op de huidige schoollocaties Vijzellaan en Van der Palmstraat. Het kan zelfs op verschillende manieren. We hebben vier scenario's uitgewerkt. Op 12 en 13 juli gingen we in gesprek met over ruim 60 belangstellenden. We spraken onder andere over thema's als ontwerp, groen, veiligheid en verkeer. We hebben de input verzameld en voor u samengevat. Lees hier het verslag van de inloopavonden.  

 

 

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek is een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het haalbaarheidsonderzoek is dus géén definitief eindplan. Het onderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van huisvesting van de scholen, en geeft ook inzicht in mogelijkheden om aanvullende gemeentelijke ambities te realiseren op het gebied van duurzaamheid (groen/water), woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en sport. 

Locaties

In het  haalbaarheidsonderzoek worden twee locaties onderzocht: Vijzellaan en Van der Palmstraat – tot aan de Douwes Dekkerlaan. In dit scenario zou één van de drie huidige onderwijslocaties vrijkomen, namelijk die aan de Burgemeester Keijzerweg. Dit biedt kansen om andere functies en voorzieningen te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en sport.