Huisvesting VO

Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren. Op deze pagina leest u alles over het haalbaarheidsonderzoek dat is gedaan over toekomstige huisvesting van middelbare scholen in Papendrecht.

Illustratie Huisvesting VO

 

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek is een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het haalbaarheidsonderzoek is dus géén definitief eindplan. Het onderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van huisvesting van de scholen, en geeft ook inzicht in mogelijkheden om aanvullende gemeentelijke ambities te realiseren op het gebied van duurzaamheid (groen/water), woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en sport. 

Twee locaties 

De gemeenteraad nam eind vorig jaar het besluit om scenario 2 uit het haalbaarheidsonderzoek (getiteld "twee keer één") verder uit te werken. Dat is het scenario waarin beide middelbare scholen een eigen plek in de gemeente houden, waar alle leerwegen dicht bij elkaar zijn of blijven. Dus het Willem de Zwijger College aan de Van der Palmstraat, en CSG De Lage Waard aan de Vijzellaan. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg – waar nu het VMBO van CSG De Lage Waard is gehuisvest - komt beschikbaar voor woningbouw.

Hoe gaat het nu verder? 

De gemeente gaat aan de slag met de gebiedsontwikkeling van de Douwes Dekkerlaan. De inpassing van de school- en sportgebouwen op de twee VO-locaties kan nog op veel verschillende manieren. Het scenario "Twee keer één" wordt uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp waarin aandacht is voor duurzaamheid, groen en water. Dit doen we in nauw overleg met de scholen. We betrekken tijdig de maatschappelijke organisaties en omwonenden.