Huisvesting VO

Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren.

Illustratie Huisvesting VO

 

Eind 2021 stemde de gemeenteraad in met een voorstel voor verdere uitwerking van de plannen voor toekomstige huisvesting van de scholen. Inmiddels zijn er in concept stedenbouwkundige randvoorwaarden beschreven. Dit zijn de spelregels voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Tijdens twee inloopavonden op 17 en 20 oktober 2022 ging het gemeentelijke projectteam samen met de scholen en bureau West8 hierover met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek. De volledige stedenbouwkundige visie leest u hier . 

Hieronder vindt u per locatie een samenvatting van de belangrijkste spelregels, welke onderwerpen van belang zijn en voorbeeld visualisaties. 

Willem de Zwijger College

Bekijk hier de samenvatting met betrekking tot de herontwikkeling van het Willem de Zwijger College.   

De Lage Waard

Bekijk hier de samenvatting met betrekking tot de herontwikkeling van De Lage Waard. 

Gebied Douwes Dekkerlaan

Bekijk hier de samenvatting voor het gebied aan de Douwes Dekkerlaan. 
Na de vaststelling van de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt dit gebied afzonderlijk verder ontwikkeld. 

Reageren op de stedenbouwkundige visie

De stedenbouwkundige visie ligt tot vrijdag 4 november 2022 ter inzage. U kunt tot die datum reageren op de visie. Dat kan per brief of door een e-mail te sturen naar huisvestingvo@papendrecht.nl

Hoe gaat het verder?

Op basis van de gesprekken die we tijdens de inloopavonden hebben gevoerd en de reacties die we per mail of post ontvangen, ronden we de stedenbouwkundige visie af. Daarna kan deze aan de gemeenteraad worden aangeboden. Als de visie door de raad wordt vastgesteld, gaan we daarna aan de slag met het maken van een stedenbouwkundig plan.