Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Inloopmomenten scenario's huisvesting middelbare scholen op 12 en 13 juli

 

De gebouwen van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College zijn hard aan vernieuwing toe. De afgelopen maanden hebben we onderzocht of en hoe frisse en energiezuinige schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. We gaan er vanuit dat scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg komt vrij. Uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locatie huisvesting voor de middelbare scholen terug te laten komen.

Vier scenario's

Er liggen nu vier scenario's op tafel waarbij ook rekening is gehouden met groen, parkeren, verkeer en duurzaamheid. In elk scenario worden de verschillende schoolonderdelen VMBO, VMBO-T, HAVO/VWO en sport op een andere manier op de locaties geclusterd.

Puzzelstukken

Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario. Op deze pagina vindt u alle informatie en kaartjes

U bent welkom bij de inloopmomenten op 12 en 13 juli

Het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College is tijdens deze bijeenkomsten aanwezig voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. We waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen. De inloopmomenten worden gehouden op:

Datum Locatie Tijd
Maandag 12 juli

Willem de Zwijger College, 

Van der Palmstraat 2

tussen 17.00 – 19.00 uur
Dinsdag 13 juli

CSG De Lage Waard,

Vijzellaan 4

tussen 17.00 – 19.00 uur

 

Aanmelden is niet nodig. Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op de dag en het moment die u passen. Uiteraard houden we in de opzet rekening met de coronamaatregelen die op dat moment gelden, zoals de 1,5 meter afstand.

Hoe gaat het verder

Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het college doet in september een voorstel aan de raad. Als de gemeenteraad een keuze maakt voor een scenario, gaan we dat uitwerken in concretere voorstellen. 

Waar kunt u terecht met vragen en suggesties?

Buiten de inloopmomenten die we organiseren, bent u altijd welkom contact op te nemen met het projectteam van de gemeente. Ook voor vragen over dit project kunt u bij hen terecht. Stuur een e-mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl en we nemen contact met u op.

De jeugd heeft de toekomst!

Frisse en duurzame schoolgebouwen dragen bij aan een fijne schooltijd. Duidelijk is dat de huidige gebouwen aan vernieuwing toe zijn. Nieuwbouw vraagt om flinke investeringen. Niet alleen in gebouwen maar ook in het onderwijs zelf. De gemeente Papendrecht onderzoekt daarom hoe en waar nieuwe middelbare scholen in Papendrecht gebouwd zouden kunnen worden. Dit doen we samen met middelbare scholen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College.

Bestaande locaties

We kijken in het onderzoek voornamelijk naar de bestaande locaties. We gaan ervan uit dat de locatie op de Burgemeester Keijzerweg in de toekomst niet meer nodig is. 

Slimme bundeling van functies

Ook kijken we of op de locaties een slimme bundeling van functies kan worden gemaakt. Waardoor onderwijs, sport, wonen en verenigingsleven kunnen samenkomen. Dat doen we duurzaam en klimaatbestendig. 

Heeft u suggesties?

Het onderzoek doen we samen met u. Heeft u als inwoner, betrokkene of vereniging ideeën of suggesties voor dit project? Stuur dan een mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl

Vervolg

Na de zomer besluit de gemeenteraad over de volgende stap in het proces. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Houd dan deze projectpagina in de gaten.

 

Vergadering Commissie Samenleving 8 april 2021, 20.00 uur

Donderdag 8 april vergadert de Commissie Samenleving om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken over het Haalbaarheidsonderzoek VO gepresenteerd. U kunt deze vergadering online volgen. Bekijk de agenda en de link naar de digitale vergadering op de site van de gemeenteraad