Documenten en Links

Hier vindt u links naar relevante documenten en websites op het gebied van middelbaar onderwijs in Papendrecht

Onderwijsvisie en routekaart

Wilt u meer weten over de onderwijsvisie van de gemeente Papendrecht? Lees dan verder in dit document

Locatieverkenning

Lees hier de uitkomsten van het locatieonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek ruimtelijke verkenning scenario's
Verslag inloopmomenten juli 2021

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de scholen passen op de huidige schoollocaties Vijzellaan en Van der Palmstraat. Het kan zelfs op verschillende manieren. We hebben vier scenario's uitgewerkt. Op 12 en 13 juli gingen we in gesprek met over ruim 60 belangstellenden. We spraken onder andere over thema's als ontwerp, groen, veiligheid en verkeer. We hebben de input verzameld en voor u samengevat. Lees hier het verslag van de inloopavonden.  

Haalbaarheidsonderzoek augustus 2021
Raadsvoorstel

Bekijk hier het raadsvoostel van het college van burgemeester & wethouders dat is besproken in de commissie Samenleving van de vergadering 16 september 2021

Bouwsteen duurzaamheid

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar de sloop en nieuwbouw van Voortgezet Onderwijs (VO)scholen binnen de gemeente Papendrecht, is vanuit de People-Planet-Profit gedachte integraal gekeken naar waar op het gebied van groen en duurzaamheid de kansen en prioriteiten liggen bij de (her)ontwikkeling van de scholen en de scholenlocaties. Hiervoor is de 'tool' Ambitieweb gebruikt. 

Bouwsteen sport / maatschappelijk

Bij het haalbaarheidsonderzoek zijn ook bredere kansen voor Papendrecht als gevolg van de schoolontwikkeling voor sport / maatschappelijk in beeld gebracht. Bekijk hiervoor de notitie van Synarchis

Middelbare scholen

CSG De Lage Waard

Willem de Zwijger College

Lees hier de gezamenlijke reactie van de scholen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College op de scenario's die uit het haalbaarheidsonderzoek zijn gekomen.