Icoonsoorten

De gemeente Papendrecht werkt met icoonsoorten. Dit zijn dieren en planten die ons een beeld geven van hoe het gaat met de biodiversiteit. Als een icoonsoort aanwezig is, wil dat zeggen dat het goed gaat met de natuurwaarde in onze gemeente. In Papendrecht komen 22 icoonsoorten voor, waaronder de egel, de ijsvogel en de roodborst. Vanaf oktober 2021 staat er elke maand een andere icoonsoort in de spotlights, deze pagina wordt maandelijks aangevuld. Op deze pagina leest en leert u er meer over.

Inrichting en beheer

Icoonsoorten zijn ook zogenaamde doelsoorten waarmee de gemeente het beheer en inrichting van de (openbare) ruimte kan optimaliseren. Veel soorten profiteren namelijk mee wanneer we maatregelen treffen voor de icoonsoorten. Door rekening te houden met en maatregelen te treffen voor icoonsoorten, creëren we een goede omgeving voor mens, dier en plant. U kunt hier ook een steentje aan bijdragen. U leest op deze pagina per icoonsoort wat u kunt doen om het voor de betreffende icoonsoort aantrekkelijk te maken in uw tuin of op uw balkon. 
Hierdoor wordt de natuur in Papendrecht ook beter beleefbaar.

Tel ook mee!

U kunt ons helpen de natuurwaarde van Papendrecht in beeld te brengen. Vanaf oktober 2021 staat er elke maand een andere icoonsoort in de spotlights. Deze wordt bijvoorbeeld via een educatief filmpje aan u voorgesteld. Heeft u een icoonsoort gezien? Geef dat dan door op de website waarneming.nl  Zo brengen we samen in beeld hoe het gaat met de natuur!

Een waarneming kan gemakkelijk doorgegeven worden via een computer of smartphone. In onderstaande instructievideo legt Ferry van Jaarsveld uit hoe dat in zijn werk gaat.