Lente

Op deze pagina leest u meer over de icoonsoorten die u in de lente kunt aantreffen in de gemeente Papendrecht. Ook vindt u er tips om uw tuin aantrekkelijker te maken voor deze soorten.

Icoonsoorten voorjaar

 

Help mee de natuur in Papendrecht in beeld te brengen

Het is heel goed mogelijk dat u één van de icoonsoorten in de gemeente aantreft. Bij de specifieke icoonsoorten leest u wanneer de kans daarop het grootst is. Heeft u één van de icoonsoorten gezien? Geef dan de locatie door via waarneming.nl. Zo brengen we samen de natuur van Papendrecht in beeld.  

Maart

De Roerdomp Roerdomp

De Roerdomp is een steltloper en leeft in grote natte rietvelden. Het is een compact geelbruine reiger met volmaakte camouflage voor zijn leefomgeving. Het typische geluid van een Roerdomp wordt omschreven als een laag en diep “hompen”. Zijn voedsel bestaat uit vissen, amfibieën, grote waterinsecten en soms kleine zoogdieren zoals de Woelmuis. De Roerdomp is lastig te spotten en is beter te vinden door goed te luisteren. In de gemeente Papendrecht komt de Roerdomp nu voor in Polder Nieuwland. Door daar gefaseerd het riet te maaien zorgt de gemeente ervoor dat er een goede leefomgeving voor de Roerdomp blijft bestaan. Ferry van Jaarsveld vertelt er meer over in onderstaande video:

 

 

April

TuinhommelWeidehommel, Steenhommel en Tuinhommel

Deze maand zoomen we in op de hommel, in het bijzonder de weidehommel, de steenhommel en de tuinhommel. Veel mensen weten dit niet, maar hommels zijn ook bijen. Ze zien er wel duidelijk anders uit met hun wollige, kleurrijke beharing en bijna altijd zwarte kop. In Nederland zijn 29 soorten hommels bekend en deze kunnen we indelen in 4 categorieën: bruinruggen, roodkonten, witkonten en geelkonten. De Weidehommel en Steenhommel zijn Roodkonten. De tuinhommel is een Witkont. Hommels leveren net als andere bestuivers een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Ferry van Jaarsveld gaat in onderstaande video in op de kenmerken van de verschillende hommels die ook icoonsoorten zijn: de weidehommel, steenhommel en tuinhommel. 

Waar draagt een hommel aan bij?

Hommels zijn net als honingbijen belangrijke bestuivers van gewassen en wilde planten. 

Verschil met honingbijen

Hommels lijken qua leefwijze heel erg op honingbijen, alleen leven ze in de vrije natuur en worden niet zoals honingbijen verzorgd door een imker. Hommels hebben net als honingbijen een koningin. Dat zijn de grote hommels die u in het voorjaar ziet vliegen. De koninginnen hebben een winterslaap gehouden en gaan nadat ze weer zijn aangesterkt een geschikte nestgelegenheid zoeken. Dat kan ondergronds en bovengronds zoals tussen graspollen, in een hoop bladeren of in een stapeltje stenen. Sommige hommels gebruiken ook gaatjes in de spouw.. In het nest legt ze eitjes waar net als bij honingbijen werksters uitkomen. Een hommel kan omdat ze zo behaard is goed tegen de kou. Bij een paar graden boven nul zie je de hommels al vliegen. terwijl de honingbijen dan nog in de bijenkasten zitten. 

Hoe krijgt u hommels in uw tuin?

Het is leuk om hommels in uw tuin te hebben. Ze zijn totaal niet agressief, ze steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Dit laten ze merken door op hun zij of rug te gaan liggen met de pootjes omhoog wuivend en angel naar voren. Maar in de meeste gevallen vliegen ze gewoon weg ook omdat ze het te druk hebben met het verzorgen van het nest.

U helpt de hommel goed uit zijn winterslaap te komen door voedselplanten die vroeg bloeien te planten. Denk bijvoorbeeld aan sneeuwklokjes, krokussen en blauwe druifjes. Ook kunt u zorgen voor nestgelegenheid in uw tuin.  

Wat doet de gemeente voor de bij?

Papendrecht is in 2022 genomineerd voor Bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Dat is niet voor niets: wij zetten een stapje extra voor de wilde bij. Zo worden bermen bijvriendelijk beheerd en zorgen we voor voldoende bloeiende planten en nestgelegenheid.

Nationale Bijentelling: tel ook mee!

Doe ook mee met de jaarlijkse Nationale Bijentelling op 23 en 24 april 2022. Deze telling is bedoeld om meer te weten te komen over bijen en hommels, zodat we ze beter kunnen helpen. Iedereen kan meedoen.  Leuk en leerzaam. Doe dus mee en draag BIJ. Ga voor meer informatie en het aanmeldformulier naar de website van de Nationale Bijentelling. Daar kunt u ook het gratis bijengidsje downloaden. 

 

Mei

Grote Wolbij

Grote wolbijEen icoonsoort die je meer ziet in stedelijk gebied dan in 'echte' natuur. De Grote wolbij is een zwart met geel gekleurde bij en is niet zo harig als andere bijen, waardoor hij aan een wesp doet denken. De Grote wolbij hangt regelmatig even stil in de lucht en lijkt daardoor ook wel op een zweefvlieg. Het vrouwtje verzamelt stuifmeel met haar “buikschuier”, dit is een lange, dichte beharing onderop haar achterlijf. Mannetjes gebruiken hun lange, witte haren aan de poten. De Grote wolbij is niet heel kieskeurig qua smaak in bloemen, maar hij heeft een zekere voorkeur voor vlinder- en lipbloemen en helmkruidachtigen. Grote wolbijen zijn bijvoorbeeld vaak te zien op bloemen van moerasandoorn.

Voor het vrouwtje is het belangrijk dat er planten met harige bladeren of stengels in de buurt zijn. Zij knaagt deze haren van de planten af en neemt ze mee naar het nest. Dit 'wollige' nest wordt in allerlei holten in dood hout en in muurspleten gemaakt. Bij uitzondering maken wolbijen een nest in bijenhotels, maar meestal geven ze de voorkeur aan iets ruimere behuizing, zoals in kieren in metselwerk en kleine bloempotjes. Overigens zijn wolbijen wel regelmatig in bijenhotels te zien, maar deze gebruiken ze dan vooral als overnachtingsplek. De grote wolbij komt in Nederland meer voor in stedelijk gebied dan in 'echte' natuur. 

In de gemeente Papendrecht worden veel bermen ecologisch beheerd en gemaaid, zodat de Grote wolbij voldoende voedsel kan vinden. Door een leuk bijen- of insectenhotel in de tuin of op balkon te plaatsen, vergroot u de kans dat deze mooie diertjes ook bij u langs komen. 

In onderstaande video vertelt Ferry van Jaarsveld meer over de grote wolbij: