Zomer

Hier vindt u de icoonsoorten die u in juni, juli en augustus kunt aantreffen in de gemeente. Deze pagina wordt vanaf juni 2022 aangevuld.

icoonsoorten overzicht

Help mee de natuur in Papendrecht in beeld te brengen

Het is heel goed mogelijk dat u één van de icoonsoorten in de gemeente aantreft. Bij de specifieke icoonsoorten leest u wanneer de kans daarop het grootst is. Heeft u één van de icoonsoorten gezien? Geef dan de locatie door via waarneming.nl. Zo brengen we samen de natuur van Papendrecht in beeld.   

Juni

Gewone oeverlibel (Kroon, Gewone oeverlibel)Gewone Oeverlibel

De Gewone Oeverlibel is een icoonsoort die je vooral in de zomermaanden ziet. Het is een veelvoorkomende soort, dus de kans is groot dat je hem tegenkomt.  Oeverlibellen vind je vaak in de buurt van water. Wat voor water maakt ze niet veel uit. Je vindt ze bijvoorbeeld langs vijvers, sloten en vaarten. Op deze plaatsen gaan ze op zoek naar nieuwe leefgebieden. Als de Oevelibelle een geschikt leefgebied heeft gevonden, zet het vrouwtje haar eitjes af in het water. Dit doet zij door vliegend met de achterlijfspunt op het wateroppervlak te tikken. Het mannetje vliegt meestal dicht bij haar in de buurt, om concurrenten te verjagen. Voordat je de libel ziet, leven ze eerst 2 tot 3 jaar als larven onder water in de modder tussen plantenresten. Daarna kruipen ze vanaf mei aan de waterkant uit hun larvenhuidje en vliegen ze uit als libel.

Pijlvormig achterlijf
De Gewone Oeverlibel is de grootste oeverlibel. Kenmerkend is het pijlvormige achterlijf dat breed begint en eindigt in een punt. Vrouwtjes zijn bruin/zwart van kleur en mannetjes zijn blauw en hun achterlijf heeft een zwarte punt. Bijzonder aan de gewone oeverlibel is dat hij van kleur verandert bij het ouder worden. Jonge mannetjes beginnen bruin en worden blauw als ze volwassen zijn. Jonge vrouwtjes zijn juist geel en worden steeds bruiner. 

Wat eet de Gewone Oeverlibel?
Wat de oeverlibel eet verschilt per levensfase. Als larven eten ze allerlei waterbeestjes die kleiner zijn dan zijzelf, zoals watervlooien of kleine visjes. Vanaf het moment dat ze uitvliegen, eten ze meestal kleine insecten zoals muggen, vliegen en motjes.

Ferry van Jaarsveld vertelt u in onderstaande video meer over de Gewone Oevelibel:

Juli

De GierzwaluwGierzwaluw

De Gierzwaluw is een vogel die wel 10 maanden aan één stuk door vliegt. Geen enkele andere vogel doet hem dit na. Gierzwaluwen doen alles in de lucht: eten, drinken, slapen en zelfs paren. De Gierzwaluw komt ieder jaar terug naar het nest van het jaar ervoor. Daarom zijn de nesten van gierzwaluwen ook beschermd. Het zijn koloniebroeders. Dat betekent dat ze graag hun nesten in de buurt van elkaar maken. 

Kenmerken
Het is een donkere vogel die herkenbaar is aan zijn sikkelvormige vleugels. Omdat de Gierzwaluw maar weinig op de grond komt, heeft hij maar korte poten. Je ziet ze vaak in groepjes en ze maken een herkenbaar schreeuwend geluid. Hij maakt snelle, diepe vleugelslagen, die hij afwisselt met lange glij- of zweefvluchten.

Wanneer is de Gierzwaluw te zien?
De Gierzwaluw overwintert in Afrika en komt meestal rond april terug in Papendrecht. Dan zijn ze ongeveer drie maanden in Nederland om te broeden. Dit doen zij in gebouwen, in holtes en onder dakpannen. Het mannetje en vrouwtje broeden beide en wisselen elkaar daarbij regelmatig af. Zodra hun jongen sterk genoeg zijn, beginnen ze in de loop van juli met hun tocht naar het zuiden. 

In onderstaande video vertelt Ferry van Jaarsveld je meer over deze bijzondere vogel:


 

Augustus

De ArgusvlinderArgusvlinder


is een bruin/oranje vlinder met bovenop de vleugels zwarte oogvlekken. De Argusvlinder zet haar eitjes af op grassen en wanneer de eitjes zijn uitgekomen, voeden de rupsen zich met deze grassen. (Zogenaamde waardplanten). Wanneer de rups is verpopt tot vlinder bestaat de voeding uit Vlinderstruiken, Braam en Rode klaver.  In de gemeente Papendrecht worden veel bermen ecologisch beheerd en gemaaid, zodat ook de Argusvlinder voldoende voedsel kan vinden. Vlinderkastjes zijn leuk om te plaatsen, zodat de Argusvlinder misschien ook de weg naar uw tuin of balkon weet te vinden. Ferry van Jaarsveld vertelt u er meer over in onderstaande video.